Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

ΝΕΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΦΕΚ 117 (τεύχος 2ο) 24-1-2014

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στο ΦΕΚ 3318/Β΄/27.12.2013 που δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 8/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 91 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, σχετικά με την διαδικασία της κινητικότητας του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, διορθώνεται το εσφαλμένο (στη σελ. 46540):

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ


4

1104
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
5

Στο ορθό:
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ


4

1104
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
5
                                                                                    (Από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για το ΦΕΚ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου