Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Νέες προθεσμίες για τις Ανακοινώσεις 5/2013, 6/2013, 7/2013 και 8/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Σε συνέχεια της διευκρίνισης που δόθηκε επί της υπ’αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/19.8.2013 εγκυκλίου με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους» αναφορικά με τη μοριοδότηση του δεύτερου τίτλου σπουδών και συγκεκριμένα ότι «ως δεύτερος τίτλος σπουδών νοείται ο τίτλος ίδιας κατηγορίας με τον βασικό τίτλο σπουδών αλλά όπως είναι αυτονόητο και ανώτερης» Β. της τροποποίησης της 22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/β/14.8.2013) απόφασης του Υπουργού ΔΜΗΔ όσον αφορά τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 44 Β΄)
παρακαλούνται οι φορείς προέλευσης να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες :
1.Για την Ανακοίνωση 5/2013. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των φορέων προέλευσης παρακαλούνται να εισέλθουν εκ νέου στην εφαρμογή του ΑΣΕΠ προκειμένου (εφόσον αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) να συμπληρώσουν για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ τον τυχόν δεύτερο τίτλο σπουδών ΑΕΙ που κατέχουν στο αντίστοιχο πεδίο. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 5/2/2014.


Άνω κάτω η διαδικασία για τη μετάταξη «διαθέσιμων» υπαλλήλων

Αλαλούμ με τη μοριοδότηση και οι νέες προθεσμίες για τίτλους σπουδών και επαναπροσδιορισμό μορίων
Ανω κάτω η διαδικασία για τη μετάταξη «διαθέσιμων» υπαλλήλων

Καθυστερήσεις στη διαδικασία για την έκδοση των πινάκων κατάταξης και την τοποθέτηση σε νέες θέσεις των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα έχει προκαλέσει το αλαλούμ με τη μοριοδότηση.

Ηδη,  το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έδωσε νέες προθεσμίες για κατάθεση τίτλων σπουδών και επαναπροσδιορισμό μορίων για τους «διαθέσιμους» δημοτικούς  αστυνομικούς, για το προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τους υπαλλήλους των φορέων ΤΑΣ (Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων) ,  ΤΑΠ (Τομείς Αποκατάστασης Πυροπλήκτων ) και Ειδικών Υπηρεσιών  Δημοσίων Έργων.
 
Κι όλα αυτά, λόγω προσθήκης νέων κριτηρίων για την αποτίμηση προσόντων αλλά και μετά τη διευκρίνιση ότι στη μοριοδότηση, ως δεύτερος τίτλος σπουδών νοείται «ο τίτλος ίδιας κατηγορίας με τον βασικό τίτλο σπουδών αλλά όπως είναι αυτονόητο και ανώτερης».
 
Έτσι, την Παρασκευή (24.1.2014) το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κάλεσε τους φορείς από όπου προέρχονται οι προς μετάταξη δημοτικοί αστυνομικοί να εισέλθουν εκ νέου στην εφαρμογή του ΑΣΕΠ προκειμένου (εφόσον αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) να συμπληρώσουν για τους υπαλλήλους της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) τον τυχόν δεύτερο τίτλο σπουδών ΑΕΙ που κατέχουν. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 5/2/2014.
 
Παράλληλα, νέες προθεσμίες ορίστηκαν για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.  Ήδη έχουν κάνει αίτηση στην οποία δηλώνουν  τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και έχουν καταθέσει  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και όσα δικαιολογητικά τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.
 
Όμως, λόγω τροποποιήσεων σχετικά με τη μοριοδότηση, καλούνται οι φορείς από όπου προέρχονται οι υπάλληλοι  να προσθέσουν στοιχεία, με βάση τα  δικαιολογητικά, στην εφαρμογή του ΑΣΕΠ. Πρέπει να συμπληρώσουν:

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ - Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου