Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

«Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση»

Η ΟΛΜΕ οργανώνει εκπαιδευτικό συνέδριο για το ρόλο του Λυκείου και την Τεχνική Επαγγελματική εκπαίδευση στις 
28, 29 & 30 Μαρτίου 2014. 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα να λάβουν μέρος και να δηλώσουν συμμετοχή στις ομάδες εργασίας.10ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
«Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση»


Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να διοργανώσει το 10ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα το τριήμερο 28, 29 & 30 Μαρτίου 2014.
Η επιλογή του θέματος του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου έγινε μετά από διεξοδική συζήτηση τόσο στο πλαίσιο του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ όσο και του ΔΣ της ΟΛΜΕ, που έλαβε και την τελική απόφαση.
Σε μια περίοδο που πραγματοποιούνται σοβαρές αρνητικές παρεμβάσεις και αλλαγές στο Λύκειο και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΤΕΕ/Κ), όπως και στη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κρίθηκε σκόπιμο να επικεντρωθεί το Εκπαιδευτικό Συνέδριο σε αυτό το θέμα.
Το περιεχόμενο του συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
(α) Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές και η βαθμίδα του Λυκείου (συγκριτική προσέγγιση)
  • Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η διεθνής εμπειρία (ΕΕ, ΟΟΣΑ κ.λπ.)
  • Οι επιπτώσεις των πολιτικών της λιτότητας και των μνημονίων στην εκπαίδευση (με έμφαση στη λυκειακή βαθμίδα). Η περίπτωση της Ελλάδας
(β) Η βαθμίδα του Λυκείου: η ελληνική εμπειρία
  • Ø Η βαθμίδα του Λυκείου και η επιλεκτική λειτουργία στην ελληνική εκπαίδευση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο.
  • Ø Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση
(γ) Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ
Τα θέματα που περιλαμβάνονται στις παραπάνω ενότητες θα αναλάβουν να επεξεργαστούν πέντε ομάδες εργασίας, που θα λειτουργήσουν στην Αθήνα (και ενδεχομένως στη Θεσσαλονίκη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου