Ενδιαφέροντα Links

Οι θέσεις μας και τα αιτήματά μας: 
Διαβάστε εδώ το ΥΠΟΜΝΗΜΑ της 3/2/2015 για άμεση λήξη της διαθεσιμότητας 
Εδώ το ΥΠΟΜΝΗΜΑ  2/9/2014
Διαβάστε εδώ το Υπόμνημα της 2/7 προς τον Α. Λοβέρδο
Διαβάστε εδώ το Υπόμνημα της 8/5 προς τον Κ. Αρβανιτόπουλο ΚΑΙ Α. Λοβέρδο
Διαβάστε εδώ το  Υπόμνημα-Καταγγελία των προκηρύξεων
Διαβάστε εδώ το παλαιότερο Υπόμνημα 52598/∆2/04-04-2014: Διαπιστωτική Πράξη παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ.74 τ.Α΄/26-3-2014)

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που έχουν καταλάβει ΘΕΣΕΙΣ στους ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ του ΑΣΕΠ των Ανακοινώσεων 6/2013 & 8/2013

(Υ.Δ.Μ.Η.Δ.)- Πίνακες των ανακοινώσεων 6 & 8: Υλοποίηση διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

(Υ.Δ.Μ.Η.Δ.)-Εγκύκλιος (ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271): Οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (για την Ανακοίνωση 10/2014)

(Υ.Δ.Μ.Η.Δ.)-Εγκύκλιος (ΔΙΠΙΔΔ/B.2/Δ /11 / οικ.34906): Οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού της ΔΕ, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (για την Ανακοίνωση 8/2013)(Υ.Δ.Μ.Η.Δ.)-Εγκύκλιος (ΔΙΠΙΔΔ/B.2/Δ / 110 / οικ. 34356): Οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (για την Ανακοίνωση 6/2013)NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4250/2014 - ΦΕΚ 74 /26.03.2014  Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.  Μεταξύ άλλων: (Άρθρο 40 Διαθεσιμότητα έως την έκδοση οριστικών πινάκων διάθεσης& ( Άρθρο 51 - παρ.5,6, Αιτήσεις θεραπείας)
  

(Υ.Δ.Μ.Η.Δ.)-Εγκύκλιος (ΔΙΡΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738): Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013


ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (Αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274) ΦΕΚ Β 1992/14.08.2013: Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους.
                                                                                               
ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (Αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634) ΦΕΚ B 1914/07.08.2013: «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων»  

162306/∆2/30-10-2013   Δεύτερη Διαπιστωτική Πράξη Διαθεσιμότητας

ΦΕΚ 2490/4-10-13 Υπουργική απόφαση για την κατανομή 925 εκπαιδευτικών & 325 διοικητικών θέσεων σε ΙΕΚ-ΣΕΚ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172/2013: (Α’ 167)  (Άρθρο 90) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (Άρθρο 82Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

                                                            
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186/2013    ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 


  

   Ιστοσελίδα:   Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

   Ιστοσελίδα:   O.Λ.M.Ε.

   Ιστοσελίδα:   Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
  

    Ιστοσελίδα:    ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
                                  ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΚΛΑΔΟΥ  ΔΕ01    

   Ιστοσελίδα:     Διαθέσιμοι ΥΠΠΟΑ

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου