Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του  ν. 4172/2013

Μεταξύ των άλλων αναφέρονται:
"Οι ως άνω υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο οποίο κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 8/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. μέχρι και την 13.1.2014
α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και 
β) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και τα οποία (δικαιολογητικά) τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα. 

Διευκρινίζεται ότι ο υπάλληλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των θέσεων προτίμησης. Για το λόγο αυτό, σημειώνεται ότι: Υπάλληλοι που: 
α) δεν υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη, 
β) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση χωρίς να αναγράψουν καμία θέση προτίμησης και 
γ) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με περιορισμένο αριθμό θέσεων και τελικά δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους (μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αποτίμησης προσόντων) επειδή σε αυτές διατίθενται υπάλληλοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, παραμένουν σε διαθεσιμότητα, μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των οκτώ (8) μηνών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης με κωδικό ΜΜ.ΠΕ.1 με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ αυτού στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr -> Κινητικότητα -> Ανακοίνωση 8/2013). Την αίτηση υποβάλλουν ενυπόγραφα στην αρμόδια Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εντός της προθεσμίας που ορίζεται ως άνω, δηλ. μέχρι και την 13.1.2014, είτε αυτοπροσώπως, είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν και τα τυχόν δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, σε περίπτωση που αυτά δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό τους μητρώο, για την απόδειξη ή αξιολόγηση προσόντων ή κριτηρίων που απαιτούνται κατά την παρούσα διαδικασία."

Και οι οδηγίες... στο παρακάτω link:

http://www.nomotelia.gr/photos/File/34906-13.pdf

ΦΕΚ: ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση του πίνακα Α(1):Θέσεις σε Φορείς Υποδοχής 
(Βρεφονηπιοκόμοι−Βοηθ.Παιδοκόμοι−Βρεφοκόμοι)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  ΦΕΚ  Αρ. Φύλλου 3363   31 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στην υπ’ αριθμ. 8/2013 ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3318/Β/27.12.2013
• στις σελίδες 46534−46540, αντικαθίσταται ο Πίνακας Α (1) ως εξής: Πίνακας Α(1): Θέσεις σε Φορείς Υποδοχής (Βρεφονηπιοκόμοι−Βοηθ.Παιδοκόμοι−Βρεφοκόμοι)

Πατήστε στο παρακάτω link:
 http://www.nomotelia.gr/photos/File/3363b-13.pdf 

Συνεδρίαση Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. και συντονιστικής επιτροπής εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα

ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΙΑΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


Το ΔΣ της ΟΛΜΕ συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 30/12 εκτάκτως, για να συζητηθούν οι εξελίξεις στο ζήτημα της διαθεσιμότητας μετά και την τελευταία προκήρυξη για τις μετατάξεις ορισμένου αριθμού εκπαιδευτικών. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και συνάδελφοι από το συντονιστικό των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα και πολλοί  εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα

Αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 • Έκδοση ανακοίνωσης 
 • Παράσταση διαμαρτυρίας στα Υπουργεία Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με αίτημα για συνάντηση με τους Υπουργούς. 
 • Στήριξη της κινητοποίησης για τη διαθεσιμότητα στη Λάρισα το Σάββατο 11-1-14. 
 • Κάλεσμα για συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις των μαθητών των ΕΠΑΛ.
 • Να εξεταστεί η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής για τις αποφάσεις μοριοδότησης και προκήρυξης. 

Μετά τη συνεδρίαση έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης όπου τελικά κλείστηκε συνάντηση με τον Υπουργό Κ. Μητσοτάκη την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/1/14 στις 4.30 μ.μ. Την ίδια ώρα καλούμε σε συγκέντρωση όλους τους εκπαιδευτικούς έξω από το Υπουργείο.

Ανάλογη συνάντηση έχουμε ζητήσει και από τον Υπουργό Παιδείας για την Πέμπτη 2/1/14. Θα σας ενημερώσουμε για την ακριβή ώρα.


Σχετικά με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τη μετάταξη των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα εκδόθηκε από την ΟΛΜΕ το παρακάτω δελτίο τύπου. 

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τη Δευτέρα 30/12 στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα στα γραφεία της Ο.Λ.Μ.Ε.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.075 ΘΕΣΕΩΝ 
150 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΚΑΙ 925 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΚΑγαπητοί συνάδελφοι 

Μόλις κυκλοφόρησε το ΦΕΚ 3318/27-12-2013 που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Με την ανακοίνωση αυτή καλούνται οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα να κάνουν αίτηση εντός 15 ημερών (από 28-12-2013 έως τις 11-1-2014) για την μετάταξη 1.075 από αυτούς σε εκπαιδευτικές θέσεις ΙΕΚ και σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Συγκεκριμένα μεταξύ των άλλων αναφέρεται:
"Καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξή του καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο."
Με την ανακοίνωση των θέσεων αυτών, παραμένουν εκτός κινητικότητας 566 εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα, ενώ εξαιρούνται οι κλάδοι: ΔΕ01.05 Οικοδόμοι, ΔΕ10.08 Ηλεκτροσυγκολλητές, Ε01.15 Αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ01.17 Κομμωτικής,, ΠΕ18.29 Φωτογραφίας, ΠΕ18.37 Δημόσιας Υγιεινής, και ΠΕ18.39  Επισκεπτών Υγείας.
 • ΖΗΤΑΜΕ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 


  • ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑΛ 

 • ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ: 3318/27-12-2013


  ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
   ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

  Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ-ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

  ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 
  ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΣ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2014 
  Φωτογραφία  Διάταγμα της Διαθεσιμότητας

  Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013

  Θεσσαλονίκη:Καθηγητές σε διαθεσιμότητα λένε τα κάλαντα


  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Οι καθηγητές σε διαθεσιμότητα σήμερα 24.12. 2013, "έψαλλαν" τα κάλαντα στον υπουργό Θεόδωρο Καράογλου, για τις διαθεσιμότητες και τις επικείμενες απολύσεις τους.

  Καθηγητές σε διαθεσιμότητα - κάλαντα

  Καλή σας μέρα άρχοντες
  παρά τον ορισμό σας
  κάποιοι απ’ τους καθηγητές
  δεν θα’ ναι στο πλευρό σας
   
  Διαθέσιμους  τους βγάλανε
  αυτούς  και τα παιδιά σας
  αν θέλουν να προκόψουνε
  ζητάνε τον παρά σας
   
  Για τη δουλειά για το ψωμί
  υγεία καιν παιδεία
  των τροϊκάνων οι ταγοί
  έχουνε αλλεργία
   
  Εσείς άλλα ψηφίσατε
  κι αλλιώς αυτοί ενεργούνε
  ενέργεια ήλιο και νερό
  αμέσως ξεπουλούνε
   
  Μηδενική αντίσταση
  στων δυνατών τα κέφια
  αν έπεφταν στα χέρια μας
  θα’  ταν  ωραία ντέφια
   
  Ψάξε να δεις τι έγινε
  και τι θα γίνει ακόμα
  των τραπεζών συμφέροντα
  σε θέλουνε στο χώμα
   
  Δίπλα μας μάχη γίνεται
  η φτώχεια και η ακρίβεια
  και άμα δεν ενεργήσουμε
  θα μας τραβάν σαν γίδια
   
  Σάββατα θα δουλεύουμε
  και Κυριακές κι αργίες
  ίσως διπλά οκτάωρα
  κομμένες και οι πορείες
   
  Αν θέλετε κάτι να βγει
  αυτές τις άγιες μέρες
  οργανωθείτε χριστιανοί
  των άγιων φοβέρες.


  Δέκα ψέματα και μία αλήθεια - καθηγητές σε διαθεσιμότητα 

  Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

  ΚΑΛΑΝΤΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΨΑΛΑΝ ΤΑ “ΚΑΛΑΝΤΑ” ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ – ΒΙΑΙΗ ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


  Εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα έψαλλαν τα παρακάτω  “κάλαντα” στον Πρωθυπουργό της χώρας  Α. Σαμαρά, στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου.
  ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΛΑ,
  ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΟΥ ΛΕΝ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
  ΗΜΑΣΤΑΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΙΩΧΝΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΜΟΝΟΚΟΝΔΥΛΙΑ
  ΚΛΕΙΝΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΑ ΦΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ
  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΒΗΝΕΙΣ ΤΗ ΧΑΡΑ
  ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΛΑ,
  ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
  ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ,
  ΝΤΑΛΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
  Η συντονισμένη αυτή δράση μας, δημιούργησε πανικό στα κατασταλτικά επιτελεία της κυβέρνησης. Δεν μπορούν να ανεχθούν το γεγονός ότι εργαζόμενοι έτοιμοι για απόλυση, έχουν το θάρρος να παρεμβαίνουν στο πρωθυπουργικό Μέγαρο για να φωνάξουν το δίκιο τους. Ενόχλησε τόσο πολύ η παρουσία μας που ισχυρές  αστυνομικές δυνάμεις, εκτελώντας εντολές, δεν μας κέρασαν γλυκά ή κουραμπιέδες αλλά μας απώθησαν βίαια με σπρωξίματα, κλωτσιές και προσπάθεια για βίαιη προσαγωγή του συναδέλφου Νίκου Κικάκη.
  Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση -και ας το πάρουν σοβαρά υπόψη τους- ότι θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους και ότι δεν θα υποστείλουμε τη σημαία του αγώνα μας. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε μια απόλυση εκπαιδευτικού και γιαυτό την απάντηση θα την πάρουν απ όλο τον κλάδο.

  ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

  Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαθεσιμότητα


                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Η εξαγγελία των 1400 θέσεων για την τοποθέτηση των 1874 εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα, είναι ανάλγητη, κυνική και περιέχει κατάφωρες αδικίες. Δεν αποτελεί απάντηση στα δίκαια αιτήματά μας. Έχει σκοπό τον αποπροσανατολισμό και την διάσπασή μας. Συγκεκριμένα:

  α) Ακόμα και στην περίπτωση που οι παραπάνω  εξαγγελίες γίνουν πράξη, 474 εκπαιδευτικοί οδηγούμαστε σε απόλυση.
  Ζητάμε άμεσα μια θέση για κάθε εκπαιδευτικό σε διαθεσιμότητα, στις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας. Αυτός ο στόχος είναι αδιαπραγμάτευτος και απαιτούμε από την πολιτεία, να αξιοποιήσει την εκπαιδευτική μας εμπειρία.

  β) Στην προκήρυξη των 233 θέσεων για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών που κατέχουν δεύτερο πτυχίο, αποκλείονται πολλοί εκπαιδευτικοί με πτυχίο π.χ. μαθηματικού, φυσικού, χημικού, θεολόγου, φυσικής αγωγής, καλών τεχνών κ.α.
  Ζητάμε άμεσα να προκηρυχθούν θέσεις για όλους τους συναδέλφους που έχουν δεύτερο πτυχίο. στις ισχύουσες ειδικότητες.

  γ) Στο αίτημά μας να αποσυρθεί η προηγούμενη Υπουργική απόφαση που αφορούσε τις 925 θέσεις στα ΙΕΚ-ΣΕΚ και να εκδοθεί νέα με μία θέση για κάθε εκπαιδευτικό σε διαθεσιμότητα στις εκπαιδευτικές δομές του ΥΠΑΙΘ, ο Υπουργός Παιδείας απάντησε με νέα άδικη και απαράδεκτη Υπουργική απόφαση που εξακολουθεί να αφορά μόνο 925 ανθρώπους. Και με αυτή την Υπουργική απόφαση εξαιρούνται οι κλάδοι ΔΕ01.05 Οικοδόμοι, ΔΕ10.08 Ηλεκτροσυγκολλητές, Ε01.15 Αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ01.17 Κομμωτικής,, ΠΕ18.29 Φωτογραφίας, ΠΕ18.37 Δημόσιας Υγιεινής, και ΠΕ18.39 Επισκεπτών Υγείας από τα ΙΕΚ-ΣΕΚ, ενώ στην ουσία εξοστρακίζει τους νηπιοβρεφοκόμους ΠΕ18.33 από τα ΙΕΚ-ΣΕΚ.

  δ) Με εντελώς απαράδεκτο τρόπο προχωρεί στην μοριοδότηση κατά τη διαδικασία τοποθέτησης (εισάγοντας με τον πιο κυνικό τρόπο, τον ανταγωνισμό που οδηγεί στις απολύσεις).Έφτασε στο σημείο να διακρίνει τους εκπαιδευτικούς σε καλούς και κακούς, με μόνο κριτήριο τον τρόπο διορισμού τους, ενώ ξέρουν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουμε διοριστεί αξιοκρατικά και οι εκφραστές ενός διεφθαρμένου κομματικού κράτους που στηρίχτηκε στις πελατειακές σχέσεις, μας οδηγούν στην απόλυση.
  Ζητάμε λοιπόν να μην υπάρχει καμία διάκριση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο διορισμού τους (ΑΣΕΠ ή Επετηρίδα).
  Η Συντονιστική Επιτροπή αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των στιγμών, καλεί με πνεύμα ενότητας και αγωνιστικότητας κάθε συνάδελφο να συμμετέχει πιο ενεργά και αποφασιστικά στον ύστατο αγώνα.


  • ΖΗΤΑΜΕ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 


  • ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑΛ     Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαθεσιμότητα   • Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

    ΟΛΜΕ: άμεση εργασιακή αποκατάσταση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ

    Η ΟΛΜΕ ζητάει την άμεση εργασιακή αποκατάσταση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ σε εκπαιδευτική θέση στις υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας


    Κύριοι Υπουργοί,
    Κυρία και κύριε Υφυπουργέ,
    Το αίτημα της ομοσπονδίας μας να καταργηθεί ο ν. 4172/13  (αρ.82) και να επιστρέψουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία τους και παράλληλα να επαναλειτουργήσουν όλες οι ειδικότητες και οι τομείς στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ είναι αδιαπραγμάτευτο. Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε την άμεση εργασιακή αποκατάσταση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ σε εκπαιδευτική θέση μέσα στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.
    Τα Υπουργεία Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις τους ουσιαστικά ομολογούν πως θα οδηγηθούν σε απόλυση τουλάχιστον 474 εκπαιδευτικοί, αφού οι θέσεις που ανακοίνωσαν πως θα προκηρυχθούν είναι 1400 (οι 150 από αυτές είναι εκτός Υπουργείου Παιδείας), ενώ οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν τα Υπουργεία είναι 1874.
    Οι θέσεις που προβλέπονται από τις ανακοινώσεις αυτές όχι μόνο δεν καλύπτουν  ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε  διαθεσιμότητα αλλά και επιβάλλουν αλλαγή επαγγέλματος (διοικητικοί) ακόμα και υπουργείου (βρεφονηπιοκόμοι)!
    Επίσης στις 233 θέσεις εκπαιδευτικών που κατέχουν και δεύτερο πτυχίο δεν περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί με πτυχίο π.χ. φυσικού, μαθηματικού, χημικού, θεολόγου, φυσικής αγωγής, οικονομολόγου, οικ.-διοίκησης αλλά και άλλων ειδικοτήτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα οι οποίοι κατέχουν τέτοια πτυχία. Ζητάμε για μια ακόμα φορά να προκηρυχθούν θέσεις για όλες τις ειδικότητες.
    Καταγγέλλουμε την τακτική της κυβέρνησης που έχει θέσει σε πλήρη ομηρεία, αβεβαιότ.....

    Από την κινητοποίηση στο Yπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 19 Δεκέμβρη

    Η διαμαρτυρία μαθητών-εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ στο Υπ. Παιδείας όπως καταγράφηκε στην εκπομπή SKAI Magazino

    Παρακολουθήστε το απόσπασμα από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαθητών ΕΠΑΛ στο Υπ. Παιδείας όπως καταγράφηκε στην εκπομπή SKAI Magazino στις 19.12.2013

    ΕΠΑΛ Γλυφάδας - Τμήμα Εφαρμοσμένων τεχνών: Ανακοίνωση διαμαρτυρίας και ενεργοποίηση πολιτών


    ΟΛΤΕΕ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Β' ΕΠΑΛ ΚΑΙ Α' ΕΠΑΣ

    ΣΤΙΣ 30.1.2014 ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣτΕ 

    Μετά την προσφυγή 172  γονέων, κηδεμόνων, μαθητών και της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κατά του Υπουργού παιδείας για την αναστολή και ακύρωση της απόφασης με την οποία απαγόρευσε τη λειτουργία της Α' ΕΠΑΣ και της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2013-2014,  ορίστηκε η δικάσιμος για την ακύρωσή της στο ΣτΕ την 30.1.2014 και αναμένεται η ημερομηνία (την οποία έχουν καθυστερήσει εντυπωσιακά) για την εκδίκαση της αναστολής.
    Θα σταθεί η δικαιοσύνη αντάξια της αποστολής της και στο ύψος των περιστάσεων;    ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

    ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΣΤΕ 

    Απόφαση βόμβα από το ΣτΕ
    Με απόφαση της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος Δικαστηρίου και αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι αυτού), η οποία δημοσιεύθηκε στις 20.12.2013 έγινε δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε εκ μέρους μελών του Παγκρήτιου σωματείου δημοτικών αστυνομικών από το Ηράκλειο Κρήτης και διατάσσεται η εισαγωγή της αιτήσεως ακυρώσεως που ασκήθηκε εκ μέρους τους κατά της κατάργησης των θέσεών τους και της θέσεως αυτών σε διαθεσιμότητα, απευθείας στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, προκειμένου, όπως αναφέρεται στην Απόφαση, να επιλυθεί το «γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ  του άρθρου πρώτου του ν. 4172/2012». Κατόπιν τούτου, «αναστέλλεται η εκδίκαση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα»
    Κατόπιν τούτου, το ζήτημα της συνταγματικότητας των διατάξεων με τις οποίες καταργήθηκαν οι θέσεις  της Δημοτικής Αστυνομίας και οι Δημοτικοί Αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, θα κριθεί οριστικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αναμένεται ο ορισμός δικασίμου της υποθέσεως. Η εν λόγω πρότυπη δίκη αναμένεται, πιθανότατα, να συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 7ης Φεβρουαρίου 2014, οπότε έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί η αντίστοιχη πρότυπη δίκη των Εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα. Εξάλλου, με απόφαση της 19.12.13 του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, παραπέμφθηκε προς συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας του, κατά την ίδια δικάσιμο (07.02.2014), «λόγω σπουδαιότητας των ζητημάτων που τίθενται», η αίτηση ακυρώσεως που ασκήθηκε εκ μέρους εκατοντάδων δημοτικών αστυνομικών κατά των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπουν πρόσθετη μοριοδότηση συγκεκριμένης σειράς εισαγωγής.

    Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

    ΚΑΛΕΣΜΑ

    Για νομικές ενέργειες εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα με δεύτερο πτυχίο που έμειναν εκτός της προκήρυξης

    Η συναδέλφισα Δήμητρα Μπαλάτσιου μέσω του blog καλεί όσους συνάδελφους σε διαθεσιμότητα κατέχουν δεύτερο πτυχίο και έμειναν εκτός της προκήρυξης και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε νομικές ενέργειες για το θέμα αυτό, να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα πρώτου και δεύτερου πτυχίου, τηλ. και mail επικοινωνίας) στα mail 

    Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    Τη Δευτέρα 23/12 στις 6.30 μ. μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα στα γραφεία της Ο.Λ.Μ.Ε.

    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ -ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΤΥΧΙΑ

    ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΤΥΧΙΑ

    Η Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα καταγγέλλει την απαράδεκτη ενέργεια του Υπουργού Παιδείας να μην συμπεριλάβει στην διαδικασία κινητικότητας των εκπαιδευτικών με δεύτερα πτυχία,  όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν και δεν έχουν καταργηθεί από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
    Χωρίς να υπάρχει καμία λογική, συνάδελφοι με δεύτερα πτυχία Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών κ.α, σύμφωνα με την αριθμ. 6/2013 (ΦΕΚ 3210/τΒ’/18-12-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεν μπορούν να τεθούν σε κινητικότητα και να χρησιμοποιήσουν το δεύτερο πτυχίο τους παρότι υπάρχουν κενά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στις ειδικότητες αυτές.
    Πάγια θέση μας ήταν παραμένει, όπως αναφέρεται και στα υπομνήματά μας, ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΧΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσοι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα διαθέτουν ΔΕΥΤΕΡΟ ή ΤΡΙΤΟ ΠΤΥΧΙΟ (π.χ. δασκάλων, νηπιαγωγών, φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, οικονομολόγων,  και άλλων)  μετά από αίτησή τους.
    Ζητάμε για μια ακόμα φορά να προκηρυχθούν θέσεις για όλες τις ειδικότητες.
     
    Θεωρούμε επιπλέον απαράδεκτο να υπάρχει διάκριση των εκπαιδευτικών ανάλογα με τον τρόπο διορισμού μεταξύ επετηρίδας και διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
    Ζητάμε λοιπόν να μην υπάρχει καμιά διάκριση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τον τρόπο διορισμού τους (ΑΣΕΠ - επετηρίδα).

    • ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
    • ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
    • ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΕΙ 
    • ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ 
    • ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ 
    • ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ, ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

    Ξεκίνησε ήδη από 19/12, η διαδικασία της κινητικότητας των εκπαιδευτικών που κατέχουν δεύτερα πτυχία στις ειδικότητες που προκηρύσσονται σύμφωνα με την αριθμ.6/2013 (ΦΕΚ 3210/τΒ’/18-12-2013) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων των εκπαιδευτικών, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι έως τις 2/1/2014, ενώ το ΥΠΑΙΘ για την ολοκλήρωση της διαδικασία έχει στείλει εγκύκλιο στις Διευθύνσεις Δ.Ε. που αναφέρει τα ακόλουθα:   

    Α) Σύμφωνα με την αριθμ. 6/2013 (ΦΕΚ 3210/τΒ’/18-12-2013) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία αφορά την κινητικότητα των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του N.4172(τ. Α’ 167), σας γνωρίζουμε τα εξής:
    1) Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (τ.Α’ 167) λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία ή και ειδικότητα και οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες Α, Β, Γ και Δ, παρακαλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως στις Δ/νσεις Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την μετάταξή τους, εντός της προθεσμίας, όπως ορίζεται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.
    Στην Αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν. Επισημαίνεται, ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στον προσωπικό τους φάκελο, που διατηρείται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
    2) Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται όπως δεχτούν τις σχετικές Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις με τις προτιμήσεις και τα Δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών εντός των προθεσμιών όπως ορίζονται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Εφιστάται η προσοχή σας:
    • στην ορθή συμπλήρωση των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων για μετάταξη των εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις μετάταξης όπως αναφέρονται στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση στον «Πίνακα Α’: Θέσεις σε Φορείς Υποδοχής»
    • στην παρ. 2 του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης με την οποία ορίζεται ότι οι Διευθύνσεις οφείλουν να καταχωρήσουν τα ορθά στοιχεία στα σχετικά έντυπα αιτήσεων, να τα κοινοποιήσουν στους εκπαιδευτικούς με αποδεικτικό επίδοσης, να δεχτούν αιτήσεις διόρθωσης εντός των προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται, να εξετάσουν τις αιτήσεις διόρθωσης, να συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων και τελικά να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ.
    Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σχετικά με το πρόγραμμα κινητικότητας του Ν.4172/2013 και τα κριτήρια αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων προς μετάταξη /μεταφορά σας διαβιβάζουμε την αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/09-08-2013(Φ.Ε.Κ.1992/τ.Β΄/14-08-2013 Υπουργική Απόφαση καθώς και την αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
    Β) Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:
    Σχετικά με την διαδικασία της μετάταξης των ανωτέρω εκπαιδευτικών σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 20935/17-12-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.
    Επισημαίνεται ότι θα πρέπει έως τις 24/12/2013 να γνωστοποιήσετε στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: d_inftech@asep.gr) καθώς και στην Υπηρεσία μας (email: t09pde2n@minedu.gov.gr) τα στοιχεία των υπαλλήλων οι οποίοι θα οριστούν ως αρμόδιοι για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

    Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

    ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

    Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

    Ανακοινώθηκε η νέα κατανομή των οργανικών θέσεων, μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις Διευθύνσεις Διά Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) και των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ισντιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ


    ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΤΥΧΙΑ

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΙΣ 233 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΤΥΧΙΑ

    Όπως αναφέρεται στο  ΦΕΚ: 
    "Καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκ−παίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξή του καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο."

    Τετάρτη 18/12 στις 7 μ.μ.- Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
    ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ


    Η Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα να λάβουν μέρος αγωνιστικά, στην ολονύκτια διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΗ στις 7 μ.μ. έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μαζί με τους σχολικούς φύλακες.


    ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
    • ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
    • ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
    • ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΕΙ 
    • ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ 
    • ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ 
    • ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ, ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ    ΟΛΜΕ
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
    ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
    ΟΛΟΙ στην ολονύκτια διαμαρτυρία την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΗ, 7 μ.μ.
    έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Βασ. Σοφίας 15-Αθήνα)
    μαζί με τους σχολικούς φύλακες
    • Να επιστρέψουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι σε διαθεσιμότητα.
    • Καμία απόλυση εκπαιδευτικού.
    • Να επαναλειτουργήσουν όλοι οι τομείς και οι ειδικότητες που καταργήθηκαν.
    • Κανείς μαθητής, κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει.
    • ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΕ – ΔΝΤ

    Συγκέντρωση μαθητών ΕΠΑΛ την Πέμπτη στο υπουργείο Παιδείας


    Κάλεσμα του Συντονιστικού ΕΠΑΛ Αττικής που συνεδρίασε το περασμένο Σάββατο
    Σε κινητοποίηση στο υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 19 Δεκέμβρη, στις 10 το πρωί, καλεί το Συντονιστικό ΕΠΑΛ Αττικής, που συνεδρίασε το περασμένο Σάββατο για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Στη συνάντηση συμμετείχαν μαθητές από 14 ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ και μία ΕΠΑΣ, οι οποίοι αντάλλαξαν εμπειρία και προβληματισμούς και κατέληξαν στο εξής κάλεσμα

    «Το δίκιο κατακτιέται με αγώνες!
    Οι μαθητές των ΕΠΑΛ κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να μάθουμε μια τέχνη με πολλές δυσκολίες. Οι περισσότεροι από εμάς δουλεύουν ή ψάχνουν για δουλειά. Στα σπίτια μας τα μεροκάματα πείνας, η ανεργία, οι χιλιάδες φόροι δεν αφήνουν ούτε ευρώ να περισσεύει.
    Για να κάνουμε μάθημα συναντάμε άλλες τόσες δυσκολίες. Ξοδεύουμε ένα κάρο λεφτά σε εισιτήρια κάθε χρόνο για να φτάσουμε στο σχολείο μας. Σε πολλές ειδικότητες μάς βάζουν να πληρώσουμε από την τσέπη μας διάφορα αναλώσιμα.
    Στα ΕΠΑΛ μας λείπουν καθηγητές. Κάνουμε μάθημα σε εργαστήρια του προηγούμενου αιώνα. Πολλές ειδικότητες έχουν καταργηθεί, άλλες τις συγχωνεύουν και μας πάνε στις 4 άκρες της Αττικής.
    Σε αυτές τις συνθήκες προσπαθούμε να μάθουμε γράμματα και την τέχνη που διαλέξαμε. Και όμως, μας λένε ότι δεν παίρνουμε τα γράμματα.
    Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση να κάνει την πάπια στις χιλιάδες δυσκολίες που συναντάμε. Γιατί είναι υπεύθυνη η ίδια και η πολιτική που εφαρμόζει γι' αυτή την κατάσταση.
    Εχουμε ανάγκες, όνειρα και δύναμη. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να μας καταδικάσουν στη φτώχεια και την αμορφωσιά. Θα πάρουν απάντηση από το συλλογικό, αποφασιστικό αγώνα μας!».

    Από την κινητοποίηση του 5ου ΕΠΑΛ Πειραιά
    Οι μαθητές απαιτούν:
    • Δωρεάν μεταφορά για όλους τους μαθητές και σπουδαστές των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Να δοθεί πάσο απεριορίστων διαδρομών. Να μπουν δωρεάν λεωφορεία εκεί που χρειάζεται.
    • Δωρεάν γεύμα σε κάθε μαθητή και σπουδαστή των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ με ευθύνη των δήμων (2 σάντουιτς και ένα χυμό τη μέρα).
    • Να επαναλειτουργήσουν οι ειδικότητες που καταργήθηκαν.
    • Τώρα καθηγητές. Να μην απολυθεί κανένας καθηγητής. Να ξαναπροσλάβουν αυτούς που απέλυσαν.
    • Κατάργηση του 4ου έτους μαθητείας ως τζάμπα εργασία για τα αφεντικά. Πτυχίο στα 3 χρόνια. Κατάργηση κάθε πιστοποίησης, το πτυχίο μόνη προϋπόθεση για το επάγγελμα.
    Ο νέος νόμος της κυβέρνησης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να μείνει στα χαρτιά, να μην εφαρμοστεί ποτέ.

    Διαβάστε περισσότερα: