Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΣΤΕ 

Απόφαση βόμβα από το ΣτΕ
Με απόφαση της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος Δικαστηρίου και αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι αυτού), η οποία δημοσιεύθηκε στις 20.12.2013 έγινε δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε εκ μέρους μελών του Παγκρήτιου σωματείου δημοτικών αστυνομικών από το Ηράκλειο Κρήτης και διατάσσεται η εισαγωγή της αιτήσεως ακυρώσεως που ασκήθηκε εκ μέρους τους κατά της κατάργησης των θέσεών τους και της θέσεως αυτών σε διαθεσιμότητα, απευθείας στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, προκειμένου, όπως αναφέρεται στην Απόφαση, να επιλυθεί το «γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ  του άρθρου πρώτου του ν. 4172/2012». Κατόπιν τούτου, «αναστέλλεται η εκδίκαση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα»
Κατόπιν τούτου, το ζήτημα της συνταγματικότητας των διατάξεων με τις οποίες καταργήθηκαν οι θέσεις  της Δημοτικής Αστυνομίας και οι Δημοτικοί Αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, θα κριθεί οριστικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αναμένεται ο ορισμός δικασίμου της υποθέσεως. Η εν λόγω πρότυπη δίκη αναμένεται, πιθανότατα, να συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 7ης Φεβρουαρίου 2014, οπότε έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί η αντίστοιχη πρότυπη δίκη των Εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα. Εξάλλου, με απόφαση της 19.12.13 του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, παραπέμφθηκε προς συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας του, κατά την ίδια δικάσιμο (07.02.2014), «λόγω σπουδαιότητας των ζητημάτων που τίθενται», η αίτηση ακυρώσεως που ασκήθηκε εκ μέρους εκατοντάδων δημοτικών αστυνομικών κατά των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπουν πρόσθετη μοριοδότηση συγκεκριμένης σειράς εισαγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου