Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του  ν. 4172/2013

Μεταξύ των άλλων αναφέρονται:
"Οι ως άνω υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο οποίο κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 8/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. μέχρι και την 13.1.2014
α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και 
β) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και τα οποία (δικαιολογητικά) τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα. 

Διευκρινίζεται ότι ο υπάλληλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των θέσεων προτίμησης. Για το λόγο αυτό, σημειώνεται ότι: Υπάλληλοι που: 
α) δεν υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη, 
β) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση χωρίς να αναγράψουν καμία θέση προτίμησης και 
γ) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με περιορισμένο αριθμό θέσεων και τελικά δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους (μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αποτίμησης προσόντων) επειδή σε αυτές διατίθενται υπάλληλοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, παραμένουν σε διαθεσιμότητα, μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των οκτώ (8) μηνών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης με κωδικό ΜΜ.ΠΕ.1 με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ αυτού στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr -> Κινητικότητα -> Ανακοίνωση 8/2013). Την αίτηση υποβάλλουν ενυπόγραφα στην αρμόδια Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εντός της προθεσμίας που ορίζεται ως άνω, δηλ. μέχρι και την 13.1.2014, είτε αυτοπροσώπως, είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν και τα τυχόν δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, σε περίπτωση που αυτά δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό τους μητρώο, για την απόδειξη ή αξιολόγηση προσόντων ή κριτηρίων που απαιτούνται κατά την παρούσα διαδικασία."

Και οι οδηγίες... στο παρακάτω link:

http://www.nomotelia.gr/photos/File/34906-13.pdf

2 σχόλια:

  1. Εύχομαι το 2014 τα όνειρα μας να μην μένουν όνειρα αλλά να είναι η καθημερινότητα μας.Εύχομαι τα σχέδια μας να πριμοδοτούνται από την τύχη και όχι να βασίζονται σε αυτήν.Εύχομαι η αγάπη να μην μείνει στα λόγια αλλά να εκδηλώνεται καθημερινά.Εύχομαι η αδικία αφού δεν πρόκειται να πάψει να υπάρχει να κατανέμεται τουλάχιστον ισάξια(όχι 474 Έλληνες να την πληρώσουν).Εύχομαι η η υγεία να μην χρειαστεί να λείψει από την ζωή μας για να αισθανθούμε την αξία της .ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!!!!ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2014!!!!!
    ΤΕΛΕΓΙΩΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ 1810 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Συνάδελφοι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!
    Τελικά έχουμε συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 2/1 όπως είχαμε πει και τι ώρα;

    ΑπάντησηΔιαγραφή