Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Για τη διαδικασία των διαπιστωτικών πράξεων

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΧΩΡΑ

1. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις που οφείλονται στο γεγονός πως αρκετές Δ.Δ.Ε. έστειλαν λάθος στοιχεία ! Λάθος πατρώνυμα, λάθος Α.Μ. κ.λ.π.
Γιαυτό γίνεται έλεγχος στο αρμόδιο γραφείο στο Υπουργείο. Πέρασα από εκεί και πραγματικά δουλεύουν πυρετωδώς. 

Επίσης ζήτησαν από τις ΔΔΕ να επανεντάξουν στο μητρώο μισθοδοτούμενων όσους είχαν διαγραφεί. 

Όλα αυτά σημαίνουν ΜΙΚΡΗ καθυστέρηση. Υποσχέθηκαν Τρίτη να τελειώσουν. Το παρακολουθούμε καθημερινά.

2. Όσοι πάνε στα δεύτερα πτυχία θα βγει άλλη διαπιστωτική. Περιμένουν τα κενά που θα έρθουν από Δ.Δ.Ε. για την τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα. Όπου υπάρχουν οργανικά κενά θα τοποθετηθούν με το πτυχίο τους σε οργανική θέση, όπου δεν υπάρχουν σε προσωποπαγή.

3. Η τρίτη διαπιστωτική θα αφορά όσους πάνε στα ΙΕΚ. Επειδή δεν έχουν συσταθεί οι Διευθύνσεις Δια βίου μάθησης, θα συσταθούν πρώτα οι 43 θέσεις και μετά θα τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί στη διεύθυνση δια βίου του Υπουργείου που θα κατανεμηθούν στα ΙΕΚ.

Από το Θέμη Κοτσιφάκη: "ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ"

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Για την επιστροφή μας

Είναι πιθανόν, αύριο να υπογραφεί η Διαπιστωτική Πράξη για όσους επιστρέφουν στα ΕΠΑΛ (με τα ονόματα ανά Διεύθυνση Δ/βάθμιας) και να πάρει ΦΕΚ την Παρασκευή 29/5. 

Μάλλον θα βγουν 3 διαφορετικές Διαπιστωτικές Πράξεις, για όσους:
α) επιστρέφουν στα ΕΠΑΛ (1817)
β) πάνε σε ΙΕΚ. (43)
γ) πάνε στις θέσεις με τα δεύτερα πτυχία (95)
Οι παραπάνω αριθμοί, είναι πιθανόν να διαφέρουν από τους τελικούς.

Για τα ΙΕΚ θα προηγηθεί μάλλον, η έκδοση μιας ακόμα Διαπιστωτικής Πράξης, για την σύσταση των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. (όπως αυτή που βγήκε για τα ΕΠΑΛ).

Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 945/82092/Ε2/2015 επανασύστασης των καταργηθέντων κλάδων, ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων

ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ

   

Διαβάστε και κατεβάστε το ΦΕΚ ...εδώ

Εκδόθηκε Εγκύκλιος με οδηγίες για την διαδικασία επανασύστασης των καταργηθεισών Ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» επανασυστήνονται καταργηθείσες ειδικότητες της Δ/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.  Όπως προβλέπουν οι διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου, στις Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και Ειδικότητες που ήδη προσφέρονται στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. βάσει του ν.4186/2013 (Α΄ 193), προστίθενται και θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2015-2016 και οι ακόλουθες Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και τις αντίστοιχες Ειδικότητες:

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής
Τομέας Υγείας – Πρόνοιας
 1. Βοηθός Νοσηλευτή
 2. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
 3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 4. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 5. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 6. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων 
 7. Βοηθός Φαρμακείου
 8. Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου


Τομέας Αισθητικής - Κομμωτικής
 1. Αισθητικής Τέχνης
 2. Κομμωτικής Τέχνης


Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
 1. Γραφικών Τεχνών
 2. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
 3. Αργυροχρυσοχοΐας
 4. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
 5. Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας
Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 1. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
 2. Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής»

Με το ίδιο άρθρο (παρ. 3) προστίθενται στο άρθρο 9 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσουν για την Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2015-2016 για τις Ομάδες Προσανατολισμού, τους Τομείς και τις Ειδικότητες που επανασυστήθηκαν με το άρθρο 6 του ν.4327/2015 (Α΄ 50) ως ακολούθως:

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής
1.         Αγωγή Υγείας (3 ώρες)
2.         Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας (2 ώρες)
3.         Πρώτες Βοήθειες (2 ώρες)
4.         Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις (2 ώρες)
5.         Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός − Περιβάλλον Εργασίας – 
          Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
6.         Εφαρμογές Πληροφορικής (2ώρες).

Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών
1.         Ελεύθερο Σχέδιο (3 ώρες)
2.         Αρχές Σύνθεσης (3 ώρες)
3.         Ιστορία της Τέχνης (2 ώρες)
4.         Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός − Περιβάλλον Εργασίας –   
          Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
5.         Εφαρμογές Πληροφορικής (3 ώρες)


Ειδικότερα και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4327/2015 (Α΄ 50):

«Κατ΄ εξαίρεση και για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2015-2016 με αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από εισήγηση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςσυνιστώνται εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά περίπτωση στα ΕΠΑ.Λ., στα οποία επανατοποθετούνται οργανικά οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), οι ομάδες προσανατολισμού, οι τομείς και οι ειδικότητες που προστίθενται με τον παρόντα νόμο στο άρθρο 8 του ν.4186/2013.»

Όσον αφορά στην εφαρμογή της συγκεκριμένης παραγράφου και με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργίας των προστιθέμενων Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων στην Α΄ και Β΄ τάξη των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με τις προϋποθέσεις επανασύστασης των Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων κατά περίπτωση στα ΕΠΑ.Λ.:

(Σημειώνεται, ότι για τους προαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ., ισχύουν οι διατάξεις περί εγγραφής τους σε όποια ειδικότητα επιθυμούν, ανεξαρτήτως της Ομάδας Προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ.)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. Οι καταργηθείσες ειδικότητες επανασυστήνονται στα ΕΠΑ.Λ, στα οποία οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» κατείχαν τις οργανικές τους θέσεις, στις οποίες και επιστρέφουν. Επίσης, οι καταργηθείσες ειδικότητες επανασυστήνονται σε εκείνα τα ΕΠΑ.Λ., στα οποία εντάσσονται οργανικά και αυτοδικαίως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι εκπαιδευτικοί που κατείχαν οργανικές θέσεις στις ΕΠΑ.Σ. και εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).

2. Τα Ε.Κ. στα οποία είναι ενταγμένα τα παραπάνω ΕΠΑ.Λ. και εξυπηρετούνται απ’ αυτά, θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαστήρια και τον εξοπλισμό ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών και τις δυνατότητες κάλυψης του αριθμού των τμημάτων. Την αρμοδιότητα και την ευθύνη βεβαίωσης των παραπάνω φέρει ο Διευθυντής του Ε.Κ.3. Οι ειδικότητες των πρώην ΕΠΑ.Σ. με πρωινό ωράριο λειτουργίας επανασυστήνονται στα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται στο ίδιο συγκρότημα σχολείων και λειτουργούν σε πρωινό ωράριο και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 1 και 2.4. Οι ειδικότητες των πρώην ΕΠΑ.Σ. με απογευματινό ωράριο λειτουργίας επανασυστήνονται στα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται στο ίδιο συγκρότημα σχολείων και λειτουργούν σε εσπερινό ωράριο, και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 1 και 2.

Στις περιπτώσεις που στο ίδιο συγκρότημα λειτουργεί ΕΠΑ.Λ. με πρωινό ωράριο και υπάρχουν λόγοι ορθότερης κατανομής για την εξυπηρέτηση των μαθητών, είναι δυνατόν κάποιες από τις ειδικότητες της πρώην ΕΠΑ.Σ. να λειτουργήσουν στο ΕΠΑ.Λ. με πρωινό ωράριο, ώστε να επιτευχθεί η λειτουργία των ειδικοτήτων αυτών και σε πρωινό και σε εσπερινό ΕΠΑ.Λ. στην ευρύτερη περιοχή που καλύπτουν δύο (2) ή περισσότεροι Δήμοι.

5. Οι ειδικότητες των πρώην ΕΠΑ.Σ με απογευματινό ωράριο λειτουργίας επανασυστήνονται στα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται στο ίδιο συγκρότημα σχολείων και λειτουργούν σε πρωινό ωράριο και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 1 και 2, εφόσον στο ίδιο συγκρότημα σχολείων δεν λειτουργεί ΕΠΑ.Λ. με εσπερινό ωράριο.


6. Οι ειδικότητες των πρώην ΕΠΑ.Σ. που δεν βρίσκονταν στο ίδιο συγκρότημα σχολείων με ΕΠΑ.Λ, επανασυστήνονται στα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται εγγύτερα και πληρούν τις προϋποθέσεις 1 και 2.Στην περίπτωση που στο εγγύτερο συγκρότημα υπάρχουν δύο (2) ΕΠΑΛ, με πρωινό ωράριο λειτουργίας και εσπερινό ωράριο λειτουργίας, για την επανασύσταση των ειδικοτήτων επιλέγεται το ΕΠΑ.Λ. με το αντίστοιχο προς την πρώην ΕΠΑΣ ωράριο.

Στις περιπτώσεις που στην ίδια Διεύθυνση υπάρχουν περισσότερες από μια ίδιες περιπτώσεις, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης το λαμβάνουν υπόψη τους, ώστε να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας με κριτήριο την κάλυψη των αναγκών των μαθητών και στα 2 ωράρια.

Στην περίπτωση, τέλος, που στο εγγύτερο συγκρότημα υπάρχουν δύο (2) ΕΠΑ.Λ. με πρωινό ωράριο λειτουργίας, για τη ανασύσταση των ειδικοτήτων της πρώην ΕΠΑΣ, επιλέγεται το ΕΠΑ.Λ. εκείνο, το οποίο πληροί την προϋπόθεση 1. Εάν και τα δυο ΕΠΑ.Λ. ικανοποιούν την προϋπόθεση 1 με τις ίδιες ειδικότητες, τότε εξασφαλίζεται ισομερής καταμερισμός και λειτουργία διαφορετικών ειδικοτήτων σε κάθε ένα από τα ΕΠΑ.Λ. αυτά.Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4327/2015 (Α΄50).


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


 Διαβάστε και κ ατεβάστε την εγκύκλιο ...εδώ

Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Oι "δεσμοί" των αγώνων της "διαθεσιμότητας" θα μας ενώνουν και θα μας καθορίζουν για πάντα .

Μαζί στους αγώνες, μαζί και στις χαρές


Μέχρι το βράδυ της Κυριακής κράτησε το αγωνιστικό ....συλλογικό-συμμετοχικό γλέντι που οργάνωσαν οι πρώην εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα της Αττικής με τη συμμετοχή πλήθους συναδέλφων, που ήρθαν ακόμα κι από την επαρχία, για να μοιραστούν τη χαρά της νίκης όπως τόσο καιρό μοιραζόντουσαν τους αγώνες και την καταστολή. 

Και τραγουδήσαμε και χορέψαμε και θυμηθήκαμε τις  φοβερές αλλά και μεγαλειώδεις στιγμές αυτής της διαδρομής. Ταυτόχρονα δώσαμε  υπόσχεση να συνεχίσουμε την υπεράσπιση της δημόσιας Παιδείας και τους αγώνες ενάντια σε κάθε αδικία και προσπάθεια καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων.
  
Οι αγώνες ....συνεχίζονται!!

                    

      
                         Ένας για όλους ...  
                               και όλοι για έναν!  
                                                    Μαζί τα φάγαμε!!                  
    

Καθυστερήσεις........

Υπάρχουν Διευθύνσεις Δ/θμιας που απέστειλαν σήμερα -Δευτέρα 25/5- στο ΥΠΟΠΑΙΘ τους πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που επιστρέφουν από τη διαθεσιμότητα και όχι την Παρασκευή 22/5 !

Ακόμα, κατά πληροφορίες, για να πάρει ΦΕΚ η διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας για την επανασύσταση των ειδικοτήτων και κλάδων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του Ν.4172/2013, πρέπει να περάσει πρώτα από το Γενικό Λογιστήριο!   

ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΑΣΟΣ!

ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΥΡΙΕ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΕ;

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟ ΨΩΜΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ .... ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
είχε γράψει ο Μπ.Μπρέχτ.Αυτοί που διέλυσαν την παιδεία, μείωσαν δραματικά τις δαπάνες, έθεσαν σε διαθεσιμότητα-απόλυση 2500 εκπαιδευτικούς, παρέδωσαν στους σχολάρχες τις καταργημένες ειδικότητες της ΤΕΕ, επέβαλαν την αξιολόγηση - χειραγώγηση και την τιμωρία μέσα από παράλογο πειθαρχικό, έκλεισαν χιλιάδες σχολεία και υποστηρικτικές δομές, μείωσαν δραματικά τον αριθμό των εκπαιδευτικών και τους εξαθλίωσαν οικονομικά και εργασιακά, που επέβαλαν έναν εξοντωτικό εξεταστικό μαραθώνιο στο Λύκειο ....
(ο κατάλογος αυτός δεν έχει τέλος).

ΤΩΡΑ έχουν το θράσος να μιλάνε και τίθενται επικεφαλής του "κινήματος κατσαρόλας" μαζί με τους θιγόμενους φίλους τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, ιδιωτικών σχολείων και ΙΕΚ, αντί να ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους, έστω για τα "μάτια του κόσμου".

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΘΕΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ) κύριε ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΕ και όχι μόνο Η ΘΕΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΑΣ ΦΙΛΟΙ.
Θέμης Κοτσιφάκης


Σάββατο 23 Μαΐου 2015

Εν αναμονή Διαπιστωτικών Πράξεων και Εγκυκλίων

Ότι γκρεμίστηκε σε μια νύχτα το 2013, 
χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο να ξαναχτιστεί!!

Πάλι στα ΕΠΑΛΗ μαύρη παρένθεση της διαθεσιμότητας-απόλυσης των εκπαιδευτικών, που άνοιξε  στις 22/7/13  με το ν. 4172/13, σε  ελάχιστες μέρες κλείνει.

Την Πέμπτη 21/5 το μεσημέρι, έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων (όπως ορίζει ο ν.4325/15) για την επαναφορά των εκπαιδευτικών, των οποίων -πριν 22 μήνες- οι κλάδοι και ειδικότητες καταργήθηκαν από την εκπαίδευση, με το άρθρο 82 του ν.4172/13.

Την Παρασκευή 22/5 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης απέστειλαν στο ΥΠΟΠΑΙΘ τους πίνακες με τα στοιχεία (κατόπιν διευκρινίσεων έγιναν καταχωρίσεις όλων των κατηγοριών και των επιλογών) των εκπαιδευτικών που:
α) έκαναν αιτήσεις για να επιστρέψουν στις προηγούμενες θέσεις τους και
β) έκαναν αιτήσεις για να μεταφερθούν/μεταταχθούν σε άλλες θέσεις του ΥΠΟΠΑΙΘ βάσει των πινάκων των ανακοινώσεων 8 & 10. 
(Δεν έχουμε πληροφορίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για όσους έκαναν αιτήσεις για μετατάξεις σε παιδικούς σταθμούς και νοσοκομεία)

Από τη Δευτέρα 25/5 περιμένουμε:
Α) Τη δημοσίευση (ΦΕΚ) της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας για την επανασύσταση των ειδικοτήτων και κλάδων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167), όπως ορίζει ο ν. 4325 που αναφέρει: "άρθρο 18, παρ. 1. α) Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) επανασυστήνονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως και το σύνολο των οργανικών θέσεων που κατέχονται από το προσωπικό αυτό." και "παρ. 4. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως"

Β) Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας για την ονομαστική τοποθέτηση ανά Διεύθυνση Δ/θμιας, των εκπαιδευτικών που καταλαμβάνουν τις παραπάνω επανασυσταθείσες θέσεις. Εκτιμούμε ότι θα υπάρξει διαφορετική διαπιστωτική πράξη για όσους μετατάσσονται σε άλλες θέσεις στο Υπ. Παιδείας, βάσει των πινάκων 8 & 10.

Γ) Τη δημοσίευση εγκυκλίου με την οποία θα ρυθμίζονται κατά περίπτωση, οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις επανασύστασης των Τομέων και των Ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.


Ζητάμε να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να τοποθετηθούν και να αναλάβουν το συντομότερο υπηρεσία, οι εκπαιδευτικοί που επιστρέφουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Μετά από 22 μήνες κλείνει η μαύρη παρένθεση στην ελληνική παιδεία. Η λήξη της διαθεσιμότητας με το νόμο 4325/15 και επαναφορά των εκπαιδευτικών και των πενήντα ειδικοτήτων της Τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είχαν καταργηθεί σε μια νύχτα, καθώς και η επαναλειτουργία των τομέων και των ειδικοτήτων υγείας πρόνοιας, αισθητικής-κομμωτικής και εφαρμοσμένων τεχνών που με το νόμο 4327/15 προστίθενται στα ΕΠΑΛ, αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες νίκες του εκπαιδευτικού κόσμου.

Όλους αυτούς τους 22 μήνες σκληρών και ανυποχώρητων αγώνων, το δίκιο των αιτημάτων μας, μας έδωσε δύναμη κι ελπίδα. Η εμπειρία που αποκτήσαμε όλους αυτούς τους μήνες είναι πολύ χρήσιμη στην πάλη για την λύση όλων των προβλημάτων που υπάρχουν στα σχολεία μας.

H επιστροφή στα σχολεία μας, μαζί με τους μαθητές μας, η νίκη που επιτύχαμε με τη δικαίωση των μαχητικών αγώνων μας, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν για μας τα προβλήματα που βιώνουν οι συνάδελφοι μας και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα.

Είναι αυτονόητο ότι επιθυμούμε να επιστρέψουμε στην εργασία μας όχι μόνο για λόγους επιβίωσης και αξιοπρέπειας. Ταυτόχρονα επιτελούσαμε εδώ και χρόνια και πιστεύουμε επάξια μέσα από την εκπαιδευτική μας λειτουργία ένα κοινωνικό έργο. Το οποίο διεκόπη βάναυσα από μια μνημονιακή (αλλά όχι μόνο) θεώρηση, χωρίς αιτιολόγηση και θέλοντας να πλήξει κυρίως το δημόσιο χαρακτήρα του. Αυτό διεκδικούμε και τώρα. Θέτοντας μας σε «διαθεσιμότητα» η μνημονιακή λογική, καταδίκαζε ταυτόχρονα χιλιάδες μαθητές είτε σε βίαιη αλλαγή και σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση σπουδών, είτε σε εγκατάλειψη τους οδηγώντας όποιον μπορούσε (ποιον αλήθεια, μέσα στη μνημονιακή λαίλαπα;) να καταφύγει στην ιδιωτική εκπαίδευση, φορείς της οποίας είχαν ήδη παίξει το ρόλο τους σε αυτή την καταστροφή.

Για την αποκατάσταση του εγκλήματος που διαπράχθηκε εναντίον της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αδικιών που υπέστησαν  οι εκπαιδευτικοί από το βάρβαρο καθεστώς της διαθεσιμότητας, απαιτείται η επίλυση ουσιαστικών ζητημάτων και η ικανοποίηση βασικών αιτημάτων που παραμένουν.

Ζητάμε

 1. Σχετικά με την επανατοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις οργανικές τους θέσεις και τα σχολεία όπου οι νέες Ομάδες Προσανατολισμού-Τομείς-Ειδικότητες θα λειτουργήσουν το σχ. έτος  2015-16 
α)  Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών (βάση και του ψηφισθέντος νόμου του ΥΠΕΣ 4325/15 που ορίζει ρητά: «Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) επανασυστήνονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως και το σύνολο των οργανικών θέσεων που κατέχονται από το προσωπικό αυτό. & Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου,  μπορεί να επανέλθει στις θέσεις τις οποίες κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αίτηση...») να είναι στα ίδια ΕΠΑΛ που υπήρχαν πριν την κατάργησή τους, ενώ των εκπαιδευτικών που προέρχονται από τις  ΕΠΑΣ, στο πλησιέστερο ή στα πλησιέστερα (εντός της ίδιας πόλης)  ΕΠΑΛ  και  σύμφωνα με τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις.
β)  Κατ’ αντιστοιχία με τα παραπάνω,
     ι)  οι τομείς και οι ειδικότητες που καταργήθηκαν από τα ΕΠΑΛ, να επαναλειτουργήσουν στα ίδια ΕΠΑΛ.
     ιι) οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν, να επαναλειτουργήσουν στο συστεγαζόμενο  ΕΠΑΛ ή στο πλησιέστερο ή στα πλησιέστερα (εντός της ίδιας πόλης) ΕΠΑΛ  που θα λειτουργήσει η αντίστοιχη ομάδα προσανατολισμού, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή (εργαστηριακό εξοπλισμό) των αντίστοιχων Εργαστηριακών Κέντρων.

 2.  Να ανακληθεί η εγκύκλιος με αρ. Πρωτ. 175720/Δ2/30-10-2014 που μοιράζει τις αναθέσεις συγκεκριμένων κλάδων εκπαιδευτικών των Εφαρμοσμένων Τεχνών σε άλλους κλάδους.
Η κυβέρνηση σας κατανοώντας αδικίες που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της μνημονιακής, κοινωνικής απορρύθμισης, έσπευσε να άρει αυτές τις αδικίες με τους νόμους 4325 και 4327 του 2015. Όμως η βιασύνη που επικράτησε προηγουμένως στο γκρέμισμα της δημόσιας τεχνικής / επαγγελματικής εκπαίδευσης, δημιούργησε εκτός των άλλων κενά και αδιέξοδα, που καλύφθηκαν με ανορθόδοξες και εν πολλοίς απαράδεκτες πρακτικές. Η εγκύκλιος με αρ. Πρωτ. 175720/Δ2/30-10-2014 που μοιράζει τις αναθέσεις συγκεκριμένων κλάδων εκπαιδευτικών των Εφαρμοσμένων Τεχνών σε άλλους κλάδους, αποτελεί ένα μνημονιακό αγκάθι που παραμένει έως σήμερα στον αγώνα μας για την άρση των αδικιών και αφορά τον τομέα εφαρμοσμένων τεχνών. Επειδή όπως ξέρουμε στη χώρα μας επικρατεί το «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού», επειδή με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται στρεβλές προσδοκίες σε συναδέλφους άλλων κλάδων συντηρώντας και υποδαυλίζοντας την «ανθρωποφαγία» μεταξύ συναδέλφων, επειδή είναι ανάγκη ότι από δω και πέρα κτιστεί να έχει καθαρά και γερά θεμέλια, πρέπει να αρθεί και αυτή η αδικία. Γιαυτό απαιτούμε την άμεση ανάκληση της παραπάνω εγκυκλίου.


 3. Κατά τον καθορισμό των αναθέσεων της διδασκαλίας των μαθημάτων, των προστιθέμενων με το νόμο 4327/2015 Ομάδων Προσανατολισμού -Τομέων & Ειδικοτήτων, να υπάρξει μέριμνα ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν Α΄ ανάθεση όλα τα μαθήματα των οποίων τα αντικείμενα περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών των σχολών των οποίων κατέχουν το πτυχίο, που ήταν προσόν διορισμού τους στην εκπαίδευση. Ενώ, να έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Β' ανάθεση τα λοιπά μαθήματα του Τομέα που ανήκει η ειδικότητά τους, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα κενών ή υπεραριθμιών.


 4. Λόγω της παρέλευσης του χρόνου μεταθέσεων, βελτιώσεων και αποσπάσεων για το σχ. Έτος 2015-2016, να δοθεί κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς που επανατοποθετούνται να κάνουν αίτηση.

 5. Να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην αποκλεισθούν οι εκπαιδευτικοί 
που επαναφέρονται από τη διαθεσιμότητα, από τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, που δρομολογείται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και να συμμετέχουν στη διαδικασία ψηφοφορίας των συλλόγων διδασκόντων. (Προβλήματα: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μη ύπαρξη ωρών διδασκαλίας σε σχολείο κατά την εφαρμογή της διαδικασίας)

     6. Να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων για το σχ. Έτος 2015-16.

 7. Αναγνώριση του χρόνου της διαθεσιμότητας σαν χρόνος δημόσιας, πραγματικής, εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

 8. Καταβολή του 75% του μισθού, για τους 85 εκπαιδευτικούς που έχει σταματήσει η μισθοδοσία τους από 22/3/2014.

 9. Καταβολή των απωλειών (κατά 25% του μισθού) για όλους τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΡΟΛΟ.

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Πολεμήσαμε, νικήσαμε και τραγουδάμε!

Οι πρώην εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα

Επιστρέφοντας νικητές, 

με ψηλά το κεφάλι,
το γιορτάζουμε και συνεχίζουμε τους αγώνες μας


Με ένα αγωνιστικό ....συλλογικό-συμμετοχικό γλέντι

Την Κυριακή 24/5 το μεσημέρι, στη 1 μ.μ., καλούνται όλοι οι πρώην εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα (αλλά και αλληλέγγυοι) να δώσουν "αγωνιστικό παρόν" μαζί με ότι φαγητό μπορεί να φέρει ο καθένας, στο "συλλογικό-συμμετοχικό" γλέντι στο κέντρο ΡΥΘΜΟΣ (Γ. Παπανδρέου & Μεγ. Αλεξάνδρου, Γουδή, Ζωγράφου (χάρτης)

(αφετηρία των λεωφορείων)
622 ΓΟΥΔΗ - ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ
815 ΓΟΥΔΗ - ΤΑΥΡΟΣ

Πύργος της Βαβέλ;

Στο Υπουργείο Παιδείας ή στις Διευθ. Δευτ/θμιας 
οι αιτήσεις για τις θέσεις στα ΙΕΚ;!

Επειδή δεν υπήρξε επίσημη διευκρίνιση στην εγκύκλιο (77296/Ε2/15-5-2015), για το που ακριβώς θα υποβάλουν αιτήσεις όσοι επιθυμούν να μεταφερθούν/μεταταχθούν στις θέσεις (ΙΕΚ) που καταλαμβάνουν στους τελικούς Πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 8/2013 -Φ.Ε.Κ.3318/τ.Β’/27-12-2013 και της Ανακοίνωσης 10/2014 - Φ.Ε.Κ.479/τ.Β΄/26-02-2014), των οποίων όμως, φορέας υποδοχής είναι το υπουργείο Παιδείας, οι συνάδελφοι που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση στα ΙΕΚ, δέχονται αντιφατικές πληροφορίες από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα την επιπλέον ταλαιπωρία τους.
 
Συνάδελφος από επαρχία μας ενημέρωσε, ότι από αρμόδιους του Υπουργείου, έλαβε την απάντηση: "Να πάμε στο υπουργείο στην Αθήνα ή όπως έκανα εγώ, να τη στείλουμε με κούριερ, να περιμένει ο κούριερ εκεί για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από τη Δ.Β.Μ. και να μου το γυρίσει στην πόλη μου. (Διπλά χρήματα!). Επίσης να πάμε στη β/βαθμια και να κάνουμε άλλη αίτηση που την κοινοποιούν στη β/βαθμια που είχαμε οργανική "

Η ενημέρωση που λάβαμε από την Δ. Δ. Ε. Α΄Αθήνας είναι: Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν την εν λόγω αίτηση είτε στο ΥΠ.Παιδείας (στη Διευθ. Προσωπ. Δ.Β.Μ.) είτε μόνο στην πλησιέστερη Δ. Δ. Ε., η οποία υποχρεούται να την κοινοποιήσει αρμοδίως.

Καλό θα ήταν, οι "αρμόδιοι" να μην συμβάλλουν στην επιπλέον ταλαιπωρία μας!!

Δείτε εδώ το προηγούμενο  άρθρο μας: Εκδόθηκε συμπληρωματική εφαρμοστική εγκύκλιος από το Υπ. Παιδείας  (Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015)

Για τη διευκόλυνσή των συναδέλφων, δείτε ακόμα: Ενδεικτικές φόρμες-έντυπα Αιτήσεων "επαναφοράς" εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος για τις εγγραφές-μετεγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Εγγραφές- Μετεγγραφές- Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια 
«(ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4186/2013 (Α΄193).»

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 60687/Δ4/17-04-2015 Υ.Α. (Β΄ 723) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. “Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια” (Β΄ 2470 )» για τις εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193) ισχύουν τα εξής :


2. Για τις εγγραφές-μετεγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193)
 για το σχολικό έτος 2015-2016 ισχύει ο παρακάτω πίνακας : 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2015-2016
Α) 1. Στην Α΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193)*, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:
α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
β) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
γ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
δ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ. 141641/Γ2/ 08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ. 141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ. 141641/Γ2/ 08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
2. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)
3. Στη Β΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει**, εγγράφονται:
α) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
β) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
γ) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
δ) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
στ) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)
ζ) Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα ή ειδικότητα.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ια) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιβ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιγ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιε) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
4. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται:
α) Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
β) Μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
γ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
δ) Μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:
α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))

3. Για τις μετεγγραφές μαθητών από ΕΠΑ.Λ. σε ΓΕ.Λ. και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2015-2016
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ.2 του άρθρου 7, παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.4186/2013)
και τις με αρ. πρωτ. 141641/Γ2/08-09-2014 (Β΄2470), 60687/Δ4/17-04-2015 (Β΄ 723) Υ.Α.
ισχύουν οι παρακάτω πίνακες:

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕ ΓΕ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
ΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑ.Λ.   
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕ.Λ.:
Α΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Γ ‘ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.      

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΓΕ.Λ. ΣΕ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
ΤΑΞΕΙΣ ΓΕΛ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.:
Α΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β ‘ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Η με αρ.πρωτ.8238/Δ4/19-01-2015 Εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Απαλλαγή από μαθήματα
Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.» παύει να ισχύει. Παρακαλούνται οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων
να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για όλα τα ανωτέρω ζητήματα.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Δείτε την σχετική εγκύκλιο 78213/Δ4/18-5-2015.

Επεξηγήσεις δικές μας
* Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου
** Για τους προαχθέντες μαθητές της Α'  ΕΠΑΛ που εγγράφονται στη Β τάξη, ισχύουν οι διατάξεις περί ένταξης τους με αίτηση τους, σε όποια ειδικότητα επιθυμούν, ανεξαρτήτως την ομάδα προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α τάξη.