Σάββατο 23 Μαΐου 2015

Εν αναμονή Διαπιστωτικών Πράξεων και Εγκυκλίων

Ότι γκρεμίστηκε σε μια νύχτα το 2013, 
χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο να ξαναχτιστεί!!

Πάλι στα ΕΠΑΛΗ μαύρη παρένθεση της διαθεσιμότητας-απόλυσης των εκπαιδευτικών, που άνοιξε  στις 22/7/13  με το ν. 4172/13, σε  ελάχιστες μέρες κλείνει.

Την Πέμπτη 21/5 το μεσημέρι, έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων (όπως ορίζει ο ν.4325/15) για την επαναφορά των εκπαιδευτικών, των οποίων -πριν 22 μήνες- οι κλάδοι και ειδικότητες καταργήθηκαν από την εκπαίδευση, με το άρθρο 82 του ν.4172/13.

Την Παρασκευή 22/5 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης απέστειλαν στο ΥΠΟΠΑΙΘ τους πίνακες με τα στοιχεία (κατόπιν διευκρινίσεων έγιναν καταχωρίσεις όλων των κατηγοριών και των επιλογών) των εκπαιδευτικών που:
α) έκαναν αιτήσεις για να επιστρέψουν στις προηγούμενες θέσεις τους και
β) έκαναν αιτήσεις για να μεταφερθούν/μεταταχθούν σε άλλες θέσεις του ΥΠΟΠΑΙΘ βάσει των πινάκων των ανακοινώσεων 8 & 10. 
(Δεν έχουμε πληροφορίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για όσους έκαναν αιτήσεις για μετατάξεις σε παιδικούς σταθμούς και νοσοκομεία)

Από τη Δευτέρα 25/5 περιμένουμε:
Α) Τη δημοσίευση (ΦΕΚ) της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας για την επανασύσταση των ειδικοτήτων και κλάδων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167), όπως ορίζει ο ν. 4325 που αναφέρει: "άρθρο 18, παρ. 1. α) Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) επανασυστήνονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως και το σύνολο των οργανικών θέσεων που κατέχονται από το προσωπικό αυτό." και "παρ. 4. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως"

Β) Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας για την ονομαστική τοποθέτηση ανά Διεύθυνση Δ/θμιας, των εκπαιδευτικών που καταλαμβάνουν τις παραπάνω επανασυσταθείσες θέσεις. Εκτιμούμε ότι θα υπάρξει διαφορετική διαπιστωτική πράξη για όσους μετατάσσονται σε άλλες θέσεις στο Υπ. Παιδείας, βάσει των πινάκων 8 & 10.

Γ) Τη δημοσίευση εγκυκλίου με την οποία θα ρυθμίζονται κατά περίπτωση, οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις επανασύστασης των Τομέων και των Ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.


Ζητάμε να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να τοποθετηθούν και να αναλάβουν το συντομότερο υπηρεσία, οι εκπαιδευτικοί που επιστρέφουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου