Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής

Για την ομαλή επιστροφή των εκπαιδευτικών και των μαθητών 
στις ειδικότητες που θα επαναλειτουργούν

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της πρόσφατης συνεδρίασης της συντονιστικής επιτροπής, αντιπροσωπία μας επισκέφτηκε σήμερα το πρωί τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής κ. Λόντο και του έθεσε τα παρακάτω αιτήματα, για την ομαλή επιστροφή των εκπαιδευτικών και των μαθητών στις ειδικότητες που επαναλειτουργούν.


Α.  Σχετικά με την επανατοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις οργανικές τους θέσεις  και τα σχολεία όπου οι νέες Ομάδες Προσανατολισμού-Τομείς-Ειδικότητες θα λειτουργήσουν το σχ. έτος  2015-16 
1.    Να γίνει σαφές ότι οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών αυτοδίκαια (βάση και του ψηφισθέντος νόμου του ΥΠΕΣ 4325/15 που ορίζει ρητά: «Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) επανασυστήνονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως και το σύνολο των οργανικών θέσεων που κατέχονται από το προσωπικό αυτό. & Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου,  μπορεί να επανέλθει στις θέσεις τις οποίες κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αίτηση...») θα είναι στα ίδια ΕΠΑΛ που υπήρχαν πριν την κατάργησή τους (ή σε περίπτωση κατάργησης ολόκληρου του ΕΠΑΛ στο πλησιέστερο), ενώ των εκπαιδευτικών που προέρχονται από τις  ΕΠΑΣ, στο  πλησιέστερο ή στα πλησιέστερα (εντός της ίδιας πόλης) ΕΠΑΛ  και  σύμφωνα με τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις.
2.      Κατ αντιστοιχία με τα παραπάνω,
α)  οι τομείς και οι ειδικότητες που καταργήθηκαν από τα ΕΠΑΛ να επαναλειτουργήσουν στα ίδια ΕΠΑΛ (ή σε περίπτωση κατάργησης ολόκληρου του ΕΠΑΛ στο πλησιέστερο)
β) οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν, να επαναλειτουργήσουν στο συστεγαζόμενο  ΕΠΑΛ ή στο πλησιέστερο ή στα πλησιέστερα (εντός της ίδιας πόλης) ΕΠΑΛ  που θα λειτουργήσει η αντίστοιχη ομάδα προσανατολισμού, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή  (εργαστηριακό εξοπλισμό) των αντίστοιχων Εργαστηριακών Κέντρων.
3. Να διασφαλιστεί η λειτουργία της Β΄ΕΠΑΛ από το σχ. Έτος 2015-2016 για τους τομείς που επανασυστήνονται. Ο 4186 άρθρο 9, παρ.5. εδάφιο γ το προβλέπει : «Προαχθέντες μαθητές της Α΄ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Β΄ μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε ειδικότητα που επιθυμούν, ανεξαρτήτως των μαθημάτων προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α΄ Τάξη» αλλά προς αποφυγή συγκρούσεων στα σχολεία, καλό είναι αυτό να γίνει σαφές με εφαρμοστική εγκύκλιο.
4.    Λόγω της παρέλευσης του χρόνου μεταθέσεων, βελτιώσεων και αποσπάσεων για το σχ. Έτος 2015-2016, να δοθεί κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς που επανατοποθετούνται να κάνουν αίτηση.       
5.      Να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων για το σχ. Έτος 2015-16

Β.  Επίσπευση των διαδικασιών ώστε να γίνει το συντομότερο ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που επιστρέφουν
1.  Ταχεία έκδοση εγκυκλίου και ενημέρωση  των διευθύνσεων για την υποβολή αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς αμέσως μετά την έκδοση ΦΕΚ ( του νόμου του Υπ. Μεταρρύθμισης)
2.      Επεξεργασία και διεκπεραίωση των αιτήσεων αμέσως μετά την υποβολή τους (ακόμα και πριν την εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας εφ όσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως αιτήσεις από όλους τους εκπαιδευτικούς)
3.      Άμεση αποστολή των παραπάνω στοιχείων στο Υπουργείο, για την  έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων τοποθέτησης

Πάγια αιτήματα για την πλήρη αποκατάσταση μας
1.  Αναγνώριση του χρόνου της διαθεσιμότητας σαν χρόνος δημόσιας, πραγματικής, εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
2.   Καταβολή του 75% του μισθού, για τους 85 εκπαιδευτικούς που έχει σταματήσει η μισθοδοσία τους από 22/3/2014
3.  Καταβολή των απωλειών (κατά 25% του μισθού) για όλους τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου