Σάββατο 2 Μαΐου 2015

Τρίτη 5/5 το βράδυ θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την αποκατάστασή μας, από την ολομέλεια της Βουλής

Ανακοινώθηκαν επίσημα οι ημερομηνίες συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» στην ολομέλεια της Βουλής


Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄


ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των  άρθρων και  του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  -  Αποκατάσταση  αδικιών  και  άλλες  διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Μαρία Θελερίτη και Συμεών Κεδίκογλου.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 30.4.2015,  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 3 συνεδριάσεις και ειδικότερα τις εξής:
  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΛΒ΄
Δευτέρα 4 Μαΐου 2015
Ώρα 20.00΄
(μετά την ολοκλήρωση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που ξεκινά στις 18.00)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΛΓ΄
Τρίτη 5 Μαΐου 2015
Ώρα 10.00΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΛΔ΄
Τρίτη 5 Μαΐου 2015
Ώρα 18.00΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου