Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Ενδεικτικές φόρμες-έντυπα Αιτήσεων "επαναφοράς" εκπαιδευτικών

Με την συμβολή συναδέλφων, έχουν συνταχθεί ενδεικτικές φόρμες-έντυπα αιτήσεων, τα οποία  μπορεί να φανούν χρήσιμα  για την σύνταξη των αιτήσεων. Μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα συμπληρώσετε,  να τα τροποποιήσετε και να τα τυπώσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους.

Ενδεικτική Αίτηση εκπαιδευτικού που κατείχε οργανική θέση σε ΕΠΑΛ .....ΕΔΩ

Ενδεικτική Αίτηση εκπαιδευτικού που κατείχε οργανική θέση σε ΕΠΑΣ .....ΕΔΩ

Τρεις Ενδεικτικές Αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν να μεταφερθούν στη θέση που καταλαμβάνουν στους τελικούς πινάκες διάθεσης των Ανακ. 8/13 10/14 (2ο πτυχ.- ΙΕΚ ανακ.10/14 - ΙΕΚ ανακ.8/13) .....ΕΔΩ

Τις αιτήσεις μπορούμε να τις καταθέσουμε στην πλησιέστερη Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία υποχρεούται να την αποστείλει αυθημερόν στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης, στην οποία ανήκε ο κάθε Εκπ/κός πριν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου