Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

Υπόμνημα Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα του Νομού Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:
-Τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριο Αναστάσιο Κουράκη,
-Τις κυρίες και κυρίους βουλευτές Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης,

Κοινοποίηση:
-Πρόεδρο της ΟΛΜΕ, κύριο Κοτσιφάκη Θεμιστοκλή
-Δ.Σ. των ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
-Συντονιστικές Επιτροπές Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα Αθηνών και Λάρισας

ΘΕΜΑ: Το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Με την ευκαιρία της συζήτησης του νομοσχεδίου, που περιλαμβάνει την επανίδρυση των κατηργημένων με το νόμο 4172/2013 Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, καθώς και την επιστροφή των σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών, παρακαλούμε δεχτείτε τις εξής παρατηρήσεις-προτάσεις:

1) Άρθρο 6 «....οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε οργανικές θέσεις στα ΕΠΑΛ..».

Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα πρέπει να γίνει στα σχολεία από τα οποία εκδιώχθηκαν με το Ν. 4172/2013. Οι ειδικότητες οφείλουν να επανασυσταθούν στα σχολεία που υπήρχαν, αφού μαθητές και γονείς τα έχουν ταυτίσει με αυτές. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε ΕΠΑΛ γενικώς δεν εγγυάται την λειτουργία των ειδικοτήτων για το προσεχές σχολικό έτος, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν στενά χρονικά όρια έως την έναρξη των εγγραφών στα σχολεία. Όσοι υπήρξαν εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι κανένας γονιός δεν θα εγγράψει τα παιδιά του σε ένα σχολείο, που πιθανόν να λειτουργήσει την ειδικότητα που επιθυμούν τον προσεχή Σεπτέμβριο, όταν οι εγγραφές γίνονται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αν πράγματι η πρόθεση της Πολιτείας είναι να επανασυσταθούν οι καταργημένες ειδικότητες, η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών πρέπει να γίνει ΜΟΝΟ στις προηγούμενες οργανικές τους θέσεις.

2) Άρθρο 4 «...η ίδρυση των ειδικοτήτων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...»

Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και θα αποβεί ατελέσφορη, σύμφωνα με όσα εκθέσαμε στο σημείο 1 του παρόντος.Η αναφορά στο νόμο πρέπει να προβλέπει ότι «οι ειδικότητες θα επανασυσταθούν στα ΕΠΑΛ από τα οποία καταργήθηκαν με τον Ν.4172/2013»

3) Άρθρα 2 και 7 «...διάθεση εκπαιδευτικών στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στα δημόσια ΙΕΚ...»

Να αναφέρεται «η διάθεση των εκπαιδευτικών να γίνεται ΜΟΝΟ σε όσα ΙΕΚ και υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αν δεν ληφθεί μέριμνα για την πραγματική επαναλειτουργία των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, σύφωνα με όσα αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 του παρόντος, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα καταλήξει είτε στην κατάρτιση, είτε στη διοίκηση, δικαιώνοντας πολιτικά τον προηγούμενο υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τις επιλογές του για παροχή κατάρτισης εις βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης.

4)  Άρθρο 2, σχετικά με συμπλήρωση ωραρίου όσων κατέχουν δεύτερα πτυχία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προτείνουμε να καταργηθεί το εδάφιο του άρθρου αυτού. Σας καλούμε να αναλογιστείτε τη θέση στην οποία θα βρεθεί εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει και πτυχίο σε άλλο αντικείμενο ή πτυχίο δασκάλου/νηπιαγωγού. Θα καλείται ο εκπαιδευτικός αυτός να διδάσκει μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ για 2 ημέρες την εβδομάδα στο ΕΠΑΛ και για τις άλλες 3, είτε να διδάσκει διαφορετικά αντικείμενα στη δευτεροβάθμια, είτε να μετατρέπεται σε δάσκαλο ή νηπιαγωγό στην πρωτοβάθμια!

5) Σχετικά με τη λειτουργία Β΄τάξης στις ειδικότητες που θα επανασυσταθούν

α) Να εκδοθούν άμεσα προγράμματα σπουδών για τη Β΄τάξη των υπο επανασύσταση ειδικοτήτων και
β) Να γίνεται ρητή αναφορά στο νομοσχέδιο στο δικαίωμα των μαθητών που έχουν προαχθεί από την Α΄τάξη να επιλέγουν στη Β΄τάξη όποια ειδικότητα επιθυμούν, ανεξάρτητα από τον Τομέα Προσανατολισμού της Α΄τάξης, σύμφωνα με τον Ν.4186/2013.
Έχουμε ήδη πληροφορίες για διευθυντές ΕΠΑΛ που αρνούνται αυτό το δικαίωμα σε μαθητές της Β΄τάξης των υπό επανασύσταση ειδικοτήτων,ανάγοντας σε «νόμο» τις προσωπικές τους απόψεις και τις πολιτικές τους επιλογές.

Η Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα του Νομού Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου