Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Εκδόθηκε συμπληρωματική εφαρμοστική εγκύκλιος από το Υπ. Παιδείας

Εκδόθηκε σήμερα, συμπληρωματική εφαρμοστική εγκύκλιος από το Υπ. Παιδείας 
για την επαναφορά των εκπαιδευτικών των οποίων οι κλάδοι και ειδικότητες καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013

Χωρίς να διευκρινίζεται που ακριβώς θα υποβάλουν αιτήσεις όσοι επιθυμούν να μεταφερθούν/μεταταχθούν στις θέσεις που καταλαμβάνουν στους τελικούς Πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 8/2013 -Φ.Ε.Κ.3318/τ.Β’/27-12-2013 και της Ανακοίνωσης 10/2014 - Φ.Ε.Κ.479/τ.Β΄/26-02-2014), των οποίων όμως, φορέας υποδοχής είναι το υπουργείο Παιδείας (Δεύτερα πτυχία και ΙΕΚ), εκδόθηκε σήμερα το πρωί συμπληρωματική εφαρμοστική εγκύκλιος από το Υπ. Παιδείας, για την επαναφορά των εκπαιδευτικών των οποίων οι κλάδοι και ειδικότητες καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013.

Προφανώς τη Δευτέρα 18/5 θα υπάρξει εκ νέου η απαραίτητη διευκρίνιση στις Διευθύνσεις Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε εδώ τη συμπληρωματική εγκύκλιο (pdf)
Διαβάστε εδώ την πρώτη εγκύκλιο (pdf)


     Μαρούσι, 15-5-2015                      
Αρ.Πρωτ.: 77296/Ε2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επαναφοράς προσωπικού – κινητικότητα»
(Σχετ.: η αριθμ.76691/Ε2/14-5-2015 εγκύκλιος του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.)Σε συνέχεια της αριθμ.76691/Ε2/14-5-2015 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την διαδικασία επαναφοράς των Εκπ/κών, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, διευκρινίζεται ότι:

Α. Όσοι Εκπ/κοί συμμετείχαν στη διαδικασία κινητικότητας του Ν.4172/2013 και περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς Πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 8/2013 – (Φ.Ε.Κ.3318/τ.Β’/27-12-2013) και της Ανακοίνωσης 10/2014 (Φ.Ε.Κ.479/τ.Β΄/26-02-2014) του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεν επιθυμούν να επανέλθουν σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, αλλά επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν στις θέσεις στις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των Πινάκων αυτών, θα πρέπει να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή υποβάλλοντας αίτηση στο φορέα υποδοχής , εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 4325/2015, ήτοι έως και την 21 η Μαϊου 2015, κοινοποιώντας την και στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκαν οργανικά πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν.4172/2013.
Β. Οι Εκπ/κοί που συμμετείχαν στη διαδικασία κινητικότητας του Ν.4172/2013 με τις ανωτέρω Ανακοινώσεις (8/2013 και 10/2014) του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν συμπεριλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς Πίνακες διάθεσης, δύνανται να υποβάλουν αίτηση, κατά τα οριζόμενα στην αριθμ.76691/Ε2/14-5-2015 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, δηλώνοντας την επιθυμία τους να επανέλθουν στη θέση που κατείχαν πριν τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ             
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ                                     

1 σχόλιο:

  1. Η Γενική Γραμματεία της Δια Βίου Μάθησης βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας. Λογικά και για αυτές τις αιτήσεις, στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας θα πουν να υποβληθούν!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή