Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Πλατιά, ανοιχτή συνεδρίαση των πρώην Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα

Δευτέρα 2/11 στις 3.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΛΜΕ

Καλούνται οι πρώην εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα τη Δευτέρα 2/11 στις 3.30 μ.μ. σε πλατιά, ανοιχτή συνεδρίαση στα γραφεία της ΟΛΜΕ. 

Θέμα: Η διεκδίκηση των πάγιων αιτημάτων μας για την πλήρη "άρση των αδικιών".