Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

 ΜΕΤΑ: Να καταβληθεί σ’ όλους τους εργαζόμενους που ήταν σε διαθεσιμότητα το παρακρατηθέν 25% από το μισθό τους


Με την 9747/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Εφέσεων, δικαιώνονται τελεσίδικα καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες είχε περικοπεί το 25% των αποδοχών τους, κατά την περίοδο της διαθεσιμότητας.

Είχε προηγηθεί δικαίωσή τους από το Ειρηνοδικείο Αθηνώντο οποίο την 1304/2017 απόφασή του, καλούσε το υπουργείο Οικονομικών να καταβάλει τα ποσά που είχαν χάσει οι συναδέλφισσες, κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους, το 2013-2014. Το υπουργείο Οικονομικών άσκησε έφεση στην απόφαση του Ειρηνοδικείουτην οποία και απέρριψε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Τμήμα Εφέσεων, με την 9747/2020 απόφασή του.

Έπειτα και απ’ αυτήν τη θετική εξέλιξη, το ΜΕΤΑ καλεί την ΑΔΕΔΥ και τις άλλες ομοσπονδίες του Δημοσίου, που τα μέλη τους είχαν βγει τότε σε διαθεσιμότητα (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΛΜΕ κ.λπ.) να απαιτήσουν απ’ την κυβέρνηση την νομοθετική ρύθμιση και την καταβολή του ανωτέρω ποσού σ’ όλους τους εργαζόμενους.Φλεβάρη 2021
Από το ΜΕΤΑ