Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015

Πόσο επηρεάζει η επαναφορά των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα, τον αριθμό των νέων προσλήψεων

Λιγότερες από 70 θέσεις πρέπει να αφαιρεθούν για την επανατοποθέτηση των "διαθέσιμων" εκπαιδευτικών, από το σύνολο των προβλεπόμενων -για το 2015- προσλήψεων του Υπουργείου Παιδείας.
Διαβάσαμε σε δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας για την παιδεία "esos" (16/07/2015) ότι, όπως τους ενημέρωσε το Γραφείο του υπουργού Παιδείας, από τον αρχικά προβλεπόμενο, συνολικό αριθμό των νέων προσλήψεων του Υπουργείου Παιδείας για  το 2015, "θα πρέπει να αφαιρεθούν περίπου 300 θέσεις από την επανατοποθέτηση των διαθέσιμων καθηγητών τεχνικής εκπαίδευσης." 


Όμως επειδή γνωρίζουμε αρκετά καλά τους αριθμούς που μας αφορούν, θέλουμε να κάνουμε γνωστό στους αρμόδιους, την εκπαιδευτική κοινότητα και το κοινό, ότι με τις συνολικά 1709 θέσεις που είχαν προβλεφθεί/προκηρυχθεί συνολικά από την προηγούμενη κυβέρνηση, υπολείπονται περίπου 70 για την κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών που επέστρεψαν από τη διαθεσιμότητα. 


Για να γίνουμε πιο σαφείς:
α) Με το  ΦΕΚ 1016/Β/3-6-2015 επανήλθαν στα ΕΠΑΛ 1817 εκπαιδευτικοί. Όμως μόνο οι περίπου 1517 από αυτούς επέστρεψαν από τη διαθεσιμότητα, ενώ οι επιπλέον περίπου 300 που επέστρεψαν στα ΕΠΑΛ, είχαν εξαιρεθεί από τη διαθεσιμότητα μετατασσόμενοι από 22/7/2013 σε διοικητικές θέσεις. Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν λοιπόν στις "επανατοποθετήσεις των διαθέσιμων καθηγητών".  (1817 - 300 = 1517

β) Με το ΦΕΚ 1101/Β/15-6-2015 τοποθετήθηκαν στις Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης, 43 εκπαιδευτικοί που επέστρεψαν από τη διαθεσιμότητα.
γ) Με το ΦΕΚ 1221/Β/23-6-2105 μετατάχθηκαν σε άλλες εκπαιδευτικές θέσεις με δεύτερα πτυχία που κατείχαν, βάσει των πινάκων 8/2013 & 10/2014 των ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής  Μεταρρύθμισης, 57 εκπαιδευτικοί που επέστρεψαν από τη διαθεσιμότητα.

δ) Με τα ΦΕΚ 1317/Β/1-7-2015 & 1376/Β/3-7-2015  κ.ά. μετατάχθηκαν σε Παιδικούς σταθμούς βάσει των πινάκων της ανακοίνωσης 8/2013 του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 19 εκπαιδευτικοί που επέστρεψαν από τη διαθεσιμότητα.

Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, το σύνολο των  εκπαιδευτικών που επέστρεψαν από τη διαθεσιμότητα είναι περίπου 1686 (1517+43+57+19=1636)

Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα  στις 22/7/2013 είχαν προβλεφθεί/προκηρυχθεί (με 3 ανακοινώσεις) συνολικά 1709 θέσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση. 

Με την ανακοίνωση 6/2013 του τέως Υπουργείου Διοικητικής  Μεταρρύθμισης, τοποθετήθηκαν -από τον Ιούνιο του 2014- 174 εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα που κατείχαν δεύτερα πτυχία (φιλολόγου, νηπιαγωγού, δασκάλου κ.λ.π.).  Από τους εκπαιδευτικούς αυτούς, περίπου οι 140 επέλεξαν να παραμείνουν στις θέσεις της ανακοίνωσης 6/2013 και να μην επιστρέψουν στα ΕΠΑΛ.  Επομένως, από τις 1709 θέσεις που είχαν προβλεφθεί, αφαιρούνται 140. (1709-140=1569)

Παραμένουν λοιπόν περίπου 1569 διαθέσιμες θέσεις για την  την επανατοποθέτηση των περίπου 1636 "διαθέσιμων" εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης. (1636 - 1569 = 67)

Τελικά, ο αριθμός των θέσεων που θα πρέπει να αφαιρεθούν από το συνολικό αριθμό των νέων προσλήψεων του Υπουργείου Παιδείας για το 2015, για την επανατοποθέτηση των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης που επέστρεψαν από τη διαθεσιμότητα, δεν ξεπερνά τις 70. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου