Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ

ΑΡ. ΦΕΚ 115 (τεύχος 2ο) 24-1-2014

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ Φορείς εποπτείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΡΙΑ

1Α. Βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ (μόνο για αξιολογούμενους των εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ01)
0,5

1B. Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισοδύναμος τίτλος*

2

*Ο ισοδύναμος τίτλος του κριτηρίου 1B της παρούσης μοριοδοτείται μία φορά, με την ευνοϊκότερη για τον αξιολογούμενο ρύθμιση.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για το ΦΕΚ είναι εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου