Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τους συναδέλφους που έχει γίνει διακοπή μισθοδοσίας
Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε
Όλοι έχουμε ζήσει στο πετσί μας τον μέχρι τώρα τρόπο που η πολιτική ηγεσία έχει διαχειριστεί τη διαθεσιμότητα- κινητικότητα των εκπαιδευτικών και ειδικότερα (σε αντιδιαστολή με το πάγιο αίτημά μας μία θέση για κάθε διαθέσιμο) την έλλειψη πλήρους αντιστοίχισης μεταξύ διαθέσιμων εκπαιδευτικών και προκηρυγμένων θέσεων προς κάλυψη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνάδελφοι/ισσες που μην έχοντας κάνει αίτηση, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, δεν έχουν συμπεριληφθεί στους τελικούς πίνακες διάθεσης-τοποθέτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να συντονίσουμε καλύτερα τη δράση μας για το αμέσως επόμενο διάστημα, παρακαλούμε τους συναδέλφους που δεν έχουν κάνει καμία αίτηση για όποια ανακοίνωση (6,8,10) και δεν έχουν συμπεριληφθεί στους τελικούς πίνακες διάθεσης να επικοινωνήσουν με το blog μας ενημερώνοντάς μας για τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 

Επίσης παρακαλούμε όσοι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν διαθέσιμους εκπαιδευτικούς της προαναφερόμενης κατηγορίας μη έχοντες κάνει αίτηση να τους ενημερώσουν για την παρούσα πρόσκληση ώστε να έλθουν σε επαφή μαζί μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου