Τετάρτη 14 Μαΐου 2014

Προκήρυξη θέσεων για τη μετάταξη των "διαθέσιμων" του Σεπτεμβρίου

547 θέσεις για τους πάνω από 2.000 υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα του Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ανακοίνωση 11/2014 με την οποία προκηρύσσονται 547 θέσεις για την μετάταξη του προσωπικού που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2013, κατ’ εφαρμογή κοινών υπουργικών αποφάσεων και διαπιστωτικών πράξεων οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του N. 4172/2013 (Α΄ 167).

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:
 • 300 θέσεις για υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του κλάδου δικαστικών επιμελητών και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού. 
 • 164 θέσεις υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου γραμματέων και διεκπεραίωσης υποθέσεων 
 • 73 θέσεις κυρίως διοικητικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε δικαστήρια της χώρας και σε ΚΕΠ
 • 10 θέσεις για γραμματείς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε δικαστήρια της Αθήνας (Διοικητικό Εφετείο, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Πταισματοδικείο) 

Η προκήρυξη, των ελάχιστων αυτών θέσεων, αφορά στο προσωπικό των παρακάτω Υπουργείων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το Σεπτέμβριο (16,17, 24 & 25/9) και τον Οκτώβριο (23/10) του 2013.


Αφορά στα  Υπουργεία:
 • Οικονομικών 
 • Τουρισμού (EOT, Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες−Εκπαιδευτήρια),
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κεντρική Υπηρεσία και Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων), 
 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
 • Περιβάλλοντος, 
 • Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Κεντρική Υπηρεσία και Γεν. Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).
 • φορείς−ΝΠΔΔ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΕΦΕΤ, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών)
 • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Κεντρική Υπηρεσία, ΣΕΠΕ, Γεν.Γραμματεία Κοιν.Ασφαλίσεων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΕΑ, ΟΑΕΔ),
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας),
 • κατά το μέρος που αφορά την κατάργηση του συνόλου των θέσεων των κλάδων ΔΕ και ΥΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των κλάδων ΔΕ και ΥΕ Τηλεφωνητών−Θυρωρών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου