Σάββατο 24 Μαΐου 2014

Ποιοι καθηγητές θα διενεργήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων μας;;;

Ερωτήματα Συντονιστικής Επιτροπής των καθηγητών σε διαθεσιμότητα Θεσσαλονίκης

Στις 28 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ και στις 29 Μαΐου οι προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ.

 Μετά από 10 μήνες διαθεσιμότητας, οι καθηγητές της Θεσσαλονίκης, ρωτάμε:

1)  Μέσα από ποια παιδαγωγική – μαθησιακή διαδικασία θα χορηγηθεί πτυχίο στους μαθητές μας,  όταν δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς, τόσο τα θεωρητικά, όσο και τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητάς τους;
2) Πως θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις με χιλιάδες χαμένες ώρες πανελλαδικώς εξεταζόμενων  μαθημάτων στα περισσότερα ΕΠΑΛ της χώρας μας;
 Να σημειωθεί ότι οι όποιες αναπληρώσεις στις καταργηθείσες ειδικότητες  έγιναν μέσα στο τελευταίο διάστημα και μάλιστα υπό πίεση (με συνεχή 6ωρα) και έγινε αναγκαστική μείωση  της ύλης για να αποφθεχθούν οι «αναταράξεις»  και να επέλθει ηρεμία στα σχολεία.
3) Ποιοι καθηγητές  θα διενεργήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων μας και ποιοι θα κληθούν να συγκροτήσουν τις επιτροπές εξετάσεων και βαθμολόγησης;
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου «οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων πρέπει να έχουν τουλάχιστον βαθμό Δ΄ και να έχουν διδάξει ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία.
Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί για εισηγητές της Κεντρικής Επιτροπής  πρέπει να είναι μόνιμοι ή ελλείψει μονίμων αναπληρωτές ΔΕ των ανωτέρω κλάδων και να έχουν διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία διετία. Εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΔΕ για κάποιοι μάθημα μπορεί να ορίζονται και ωρομίσθιοι που έχουν διδάξει το εν λόγω μάθημα».

4) Που θα βρει το Υπουργείο όλους τους προαναφερθέντες και  κατά πόσο αυτοί θα είναι ικανοί να βαθμολογήσουν τα γραπτά των μαθητών μας; Στο έγγραφο του υπουργείου  αναφέρεται ότι αν δεν υπάρξουν π.χ. καθηγητές ΠΕ18-33 Βρεφονηπιοκόμοι τις εξετάσεις μπορούν να τις διενεργήσουν καθηγητές ΠΕ18-09 Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίοι τέθηκαν επίσης σε διαθεσιμότητα.
Αν υποθέσουμε ότι θα επιλέξει  εκπαιδευτικούς από άλλες ειδικότητες, υπάρχει περίπτωση να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Υπουργείου, δηλαδή  αυτοί να έχουν διδάξει το πανελλαδικό μάθημα των ειδικοτήτων μας για ένα σχολικό έτος;

5) Τι  εκπαίδευση στην ειδικότητα, θα αντιπροσωπεύει το πτυχίο που θα πάρουν οι μαθητές μας και ποιοι καθηγητές θα το υπογράψουν; 
6) Είναι νόμιμη, υπό αυτές τις συνθήκες, η διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΕΠΑΛ;

Στις 22-5-2014 με αρ. πρωτ. 5173 ο Υπουργός αποφασίζει την απόσπαση ωρομισθίων εκπαιδευτών από τα Δημόσια ΙΕΚ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ μέχρι τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους, με προφανή σκοπό να τους χρησιμοποιήσει και στις εξετάσεις! Αν συμβεί πράγματι αυτό, έχουν διδάξει άραγε οι ωρομίσθιοι των δημόσιων ΙΕΚ τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ποτέ; Πόσο είναι σύμφωνη η απόσπαση των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από τα ΙΕΚ στα ΕΠΑΛ με την υπουργική απόφαση για τις πανελλαδικές εξετάσεις που αναφέρεται παραπάνω;
Το Υπουργείο Παιδείας ως θεσμός, οφείλει να εγγυάται την νόμιμη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Συμβαίνει αυτό φέτος......
 
                                                                                                                       Διαβάστε περισσότερα
Πηγή  avatonpress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου