Τρίτη 6 Μαΐου 2014

Επισπεύδεται η διαδικασία κινητικότητας των υπαλλήλων με τροπολογία

Κατατέθηκε τροπολογία που προβλέπει την υποχρεωτική τοποθέτηση, ανάλογα με τη χρονική σειρά έκδοσης των οριστικών πινάκων των σχετικών ανακοινώσεων

Τροπολογία με την οποία επιδιώκει την επίσπευση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κινητικότητας υπαλλήλων, που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και την τοποθέτησή τους στους φορείς υποδοχής κατέθεσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο νομοσχέδιο «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», του υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνεται στη ρύθμιση, «οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, βάσει του ν. 4172/2013 και συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μετάταξης/μεταφοράς τους σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, με τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια εκάστης Ανακοίνωσης».

Σημειώνεται δε ότι «στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωμάτων που απορρέουν από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή του δικαιώματος μετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων».

Διαβάστε εδώ την τροπολογία

Πηγή: naftemporiki.gr - alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου