Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

ΤΟ ΥΠΑΙΘ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ "ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ"

Ποιους ορίζει το ΥΠΑΙΘ ως μέλη επιτροπών στα βαθμολογικά κέντρα και ως βαθμολογητές/αναβαθμολογητές και εξεταστές, στις Πανελλαδικές εξετάσεις των "καταργημένων ειδικοτήτων"
 

Με έγγραφο του το Υπουργείο Παιδείας κάνει γνωστό ότι ως μέλη επιτροπών στα βαθμολογικά κέντρα και ως βαθμολογητές/αναβαθμολογητές μπορούν να ορίζονται τόσο οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί των ΙΕΚ που διδάσκουν στα ΕΠΑΛ όσο και οι ωρομίσθιοι του Υπουργείου Παιδείας.

Πιο αναλυτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα: 
Αναφορικά με τη σύσταση των επιτροπών που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 της με αριθ.Φ.151/24463/Β6/2013 (ΦΕΚ 422 Β΄/9-3-2009) Υπ. Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μπορούν σε κάθε περίπτωση να ορίζονται (μέλη επιτροπών Β.Κ, Ε.Ε.Κ., συντονιστές μαθημάτων, εξεταστές/ βαθμολογητές, εξεταστές – τρίτοι βαθμολογητές (αναβαθμολογητές) και βαθμολογητές ή/και αναβαθμολογητές):

  • Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των αντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα στους οποίους ανατέθηκε η διδασκαλία του εξεταζόμενου μαθήματος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους ή άλλου σχολικού έτους, εντός της τελευταίας τριετίας. 
  • Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές των Δ. ΙΕΚ που αποσπάστηκαν στα ΕΠΑ.Λ και στις ΕΠΑ.Σ (η με αριθ. πρωτ.5173/22-5-2014 ΑΔΑ: ΒΙΙΠ9-Λ1Η Υπ. Απόφαση) στους οποίους ανατέθηκε η διδασκαλία του εξεταζόμενου μαθήματος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους. 
  • Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του υπουργείου Παιδείας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου