Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Δημοσίευση ΦΕΚ για τις υπόλοιπες μετατάξεις της ανακοίνωσης 6/2013

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 780/τ.Γ/20-6-2014 για τις υπόλοιπες μετατάξεις από την ανακοίνωση 6, για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου