Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Με συμληρωματική της αριθμ162306/Δ2/30-10-2013 Διαπιστωτικής Πράξης τίθενται σε διαθεσιμότητα 6 εκπαιδευτικοί των καταργημένων ειδικοτήτων που αρχικά είχαν εξαιρεθεί:


 Μαρούσι, 04-06-2014 
                    87290/Δ2/ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της αριθμ162306/Δ2/30-10-2013 Διαπιστωτικής Πράξης κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4172/2013(Φ.Ε.Κ.167 τ. Α ΄/ 23-7-2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012(Φ.Ε.Κ.222 τ.Α΄)» 

Δείτε εδώ αναλυτικά το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Πηγή:alfavita.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου