Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 6/20143


ύστερα από την εξέταση υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠ'. ΑΡΙΘ. 6/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Β΄ 3210)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας (υπ’ αριθ. 6/2013 Ανακοίνωση) του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορθή επανάληψη των οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ύστερα από την εξέταση υποβληθείσας αίτησης θεραπείας, προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/7.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄1914) όπως ισχύει.

Η ορθή επανάληψη του οριστικού πίνακα διάθεσης, όπως εκδόθηκε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαβιβάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.


174 είναι πλέον οι διοριστέοι της ανακοίνωσης 6/2013, λόγω ανάκλησης αίτησης (59 οι κενές θέσεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου