Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

Τοποθετήσεις των Εκπαιδευτικών που επανέρχονται από τη διαθεσιμότητα

Από σήμερα η τοποθέτηση 
σε οργανικές θέσεις 

Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, η τοποθέτηση των Εκπαιδευτικών που επανέρχονται από τη διαθεσιμότητα στους κλάδους, τις ειδικότητες και σε οργανικές θέσεις στην περιοχή μετάθεσης, μετά τις συνεδριάσεις των κατά τόπους ΠΥΣΔΕ και τις αποφάσεις των Περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης.


Δείτε εδώ στην Α΄ Αθήνας: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας που επανέρχονται από τη διαθεσιμότητα»

Δείτε εδώ στη Δ/νση Δ.Ε. Ηρακλείου«Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Ηρακλείου που επανέρχονται από τη διαθεσιμότητα»

Δείτε εδώ στη Δ/νση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανιας: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αιτωλοακαρνανίας που επανέρχονται από τη διαθεσιμότητα»

1 σχόλιο: