Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Νέα Εγκύκλιος: Διευκρινίσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις εκπ/κών που επανέρχονται από τη διαθεσιμότητα


Επειδή παρατηρήθηκαν πολλά προβλήματα-αυθαιρεσίες από τις κατά τόπους Διευθύνεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης, κατά την εφαρμογή της Διαπιστωτικής Πράξης επαναφοράς και την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που επανέρχονται από τη διαθεσιμότητα στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, ο αν. υπουργός κ. Κουράκης προχώρησε στην έκδοση νέας σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου.


Διαβάστε ΕΔΩ τη σχετική εγκύκλιο (85606/Ε2 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 12-6-2015) 

2 σχόλια: