Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

Θα χρειαστεί κι άλλη διευκρινιστική εγκύκλιος για την επιλογή Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων;


ΜΠΑΡΑΖ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

Εκδόθηκαν δέκα Υπουργικές αποφάσεις-Διευκρινιστικές εγκύκλιοι του νόμου 4327/2015, για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 

Αλαλούμ ερμηνειών σε πολλές διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας ανά την χώρα

Μπορείτε να  δείτε τις εγκυκλίους συγκεντρωμένες παρακάτω:
  1. Φ.361.222679840Ε3 (ΦΕΚ 915 τ. Β΄/20-05-2015) 
  2. Φ.361.222780025Ε3 19-5-2015  ΑΔΑ 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2
  3. Φ.361.223181732Ε3 21-5-2015  ΑΔΑ 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21
  4. Φ.361.223383657Ε3 26-5-2015 ΑΔΑ 610I465ΦΘ3-8ΧΧ
  5. Φ.361.223485013Ε3 28-5-2015  ΑΔΑ ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ )
  6. Φ.361.223987835E3 3–6-2015 ΑΔΑ 70ΟΔ465ΦΘ3-0ΓΚ
  7. Φ.361.224087831E3 3–6-2015  
  8. Φ.361.224188606 E3 4-6-2015 ΑΔΑ 6302465ΦΘ3-ΨΑΘ
  9. Φ.361.224290656Ε3  9-6-2015 ΑΔΑ 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω
  10. Φ.361.224393214E3 12 – 6-2015  Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ
Στην τελευταία αναφέρεται σχετικά με τους πρώην "διαθέσιμους":
3. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι ειδικότητες είχαν καταργηθεί και είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα προδήλως δεν ήταν δυνατόν να έχουν διδακτικές ώρες στα ισχύοντα το σχ. έτος 2014-5 ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων των ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι ειδικά και μόνο για τους εκπαιδευτικούς της παραπάνω κατηγορίας, οι οποίοι πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον ν.4327/2015 και τη σχετική Υπ. Απόφαση για την επιλογή στελεχών, ο υπολογισμός των ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου του διευθυντή θα γίνει ως ακολούθως: τα ΠΥΣΔΕ θα λάβουν υπόψη τις διδακτικές ώρες που κατ’ ελάχιστον θα περιληφθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχ. έτους 2015-6, βάσει της λειτουργίας των ειδικοτήτων που επανασυστήνονται σε κάθε σχολική μονάδα.


Τέλος, είναι ανάγκη να παραταθεί η ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων εκλογέων έως την 16/6, ώστε να προλάβουν να περιληφθούν οι πρώην διαθέσιμοι που κάνουν ανάληψη υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου