Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του συστήματος επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Σχολείων


Tην προσωρινή αναστολή και την ακύρωση του νόμου 4327/2015 για την επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας 57 Διευθυντές Σχολείων και η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης.


Τα στελέχη εκπαίδευσης με την προσφυγή ζητούν:

Α. Να ακυρωθεί απόφαση του υπουργού Παιδείας με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και επιλογής Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Β. Να ανασταλεί και μια εγκύκλιος με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων.

Στην προσφυγή, σημειώνεται , ότι ο νόμος πρέπει να κριθεί αντισυνταγματικός καθώς είναι αντίθετος προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.


Οι λόγοι της προσφυγής στο ΣτΕ κατά του συστήματος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης των Διευθυντών Εκπαίδευσης και 57 Διευθυντών Σχολείων

Συνολικά οι προσφυγόντες είναι 61 μαζί με την Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης

Το esos δημοσιεύει τους λόγους της αίτησης προσωρινής αναστολής και ακύρωσης του νόμου 4327/2015 για την επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 57 Διευθυντές Σχολείων και η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Συνολικά οι προσφυγόντες είναι 61 μαζί με την Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης

IV. Λόγοι ακύρωσης

1. Η πρώτη από τις προσβαλλόμενες με την κρινόμενη αίτηση θέτει, στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, μονομερώς γενικούς και απρόσωπους κανόνες δικαίου. Δηλαδή, αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, η έκδοση της οποίας προϋποθέτει πάντως και απαιτεί ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση και το αντικείμενό της μπορεί επιτρεπτά να εξαντληθεί σε ζητήματα με τεχνικό ή λεπτομερειακό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται, λοιπόν, να θέτει πρωτεύοντες κανόνες δικαίου, θεσπίζοντας νέες υποχρεώσεις ή νέα δικαιώματα, άλλως θα είναι ακυρωτέα, λόγω παράβασης νόμου.
Πηγή:  esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου