Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 5/6 η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Ιουνίου 2015. 
Η διήμερη προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών της αίτησης δικαιολογητικών, λήγει στις 9/6/20105.

Μαρούσι, 3– 6 - 2015                  
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ           
Φ.361.22/40 / 87831 /E3           
   
ΠΡΟΣ: 1.Περιφερειακές Διευθύνσεις          
 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
όλης της χώρας                          
2. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας      
Εκπαίδευσης όλης της χώρας      
  
Θέμα: « Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »
 ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 ) 
            2. Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-5-2015 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά δύο εργάσιμες ημέρες. Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Ιουνίου 2015. Επισημαίνουμε ότι ανάλογα παρατείνεται η διήμερη προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών της αίτησης δικαιολογητικών. η οποία λήγει στις 9/6/20105.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ    
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ       
Η σχετική εγκύκλιος... ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου