Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: «Τοποθέτηση σε σχολικές µονάδες των εκπαιδευτικών που επανήλθαν στην υπηρεσία δυνάµει των ν.4325/2015 (Α΄ 47) και ν.4327/2015 (Α΄50).»

Εγκύκλιο σχετικά την επανατοποθέτηση στα σχολεία των καθηγητών σε διαθεσιμότητα, η οποία απευθύνεται προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, υπέγραψε σήμερα ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης.
Η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:
α) Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί με πληρότητα τόσο το γράμμα, όσο και το πνεύμα των διατάξεων των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν.4325/2015 (Φ.Ε.Κ.47τ.Α΄/11-5-2015)«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», οι οποίες αφορούν στην επαναφορά των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα στις θέσεις που κατείχαν,
β) Η επαναφορά των εν λόγω εκπαιδευτικών στα σχολεία δεν θίγει εργασιακά τους εκπαιδευτικούς της επαγγελματικής εκπαίδευσης που ήδη υπηρετούν, καθόσον οι επαναπροσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να τοποθετηθούν στις επανασυσταθείσες ειδικότητες που δεν λειτουργούσαν τα προηγούμενα δυο χρόνια,
γ) Είναι δίκαιο, νόμιμο και σκόπιμο οι εκπαιδευτικοί αυτοί να μπορέσουν να κάνουν χρήση του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως μελών των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολικών μονάδων στις οποίες πρέπει να τοποθετηθούν βάσει των παραπάνω νόμων.
Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν.4325/2015, ιδιαιτέρως δε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ως άνω νόμου, με τις οποίες ρητώς ορίζεται ότι το εν λόγω προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να επανέλθει στις οργανικές θέσεις που κατείχε και οι οποίες έχουν επανασυσταθεί αυτοδικαίως με τη δημοσίευση του ν. 4325/2015,
β) Την Διαπιστωτική Πράξη με αρ. πρωτ.: 87080/Ε2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/02-06-2015 με θέμα «Επαναφορά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν.4325/2015»,
γ) Την Διευκρινιστική Εγκύκλιο με αρ. πρωτ, 88535/Ε2/4-6-2015, 

Παρακαλώ θερμά όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ούτως ώστε οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να τοποθετήσουν το συντομότερο δυνατόν σε σχολικές μονάδες τους εν λόγω εκπαιδευτικούς και εφιστώ την προσοχή σας, ώστε οι τυχούσες καθυστερήσεις ή και αρνήσεις τοποθέτησης των επανελθόντων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχολεία να είναι τεκμηριωμένες.
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά εκπαιδευτικούς της παραπάνω κατηγορίας που είχαν τοποθετηθεί σε διοικητικές θέσεις και επανέρχονται βάσει των παραπάνω σε σχολικές μονάδες, μπορούν να διατεθούν σε αυτές τις διοικητικές θέσεις, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνον για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για το οποίο κρίνεται ότι είναι αναγκαίο.
Τέλος, στο μέτρο του εφικτού, είναι ορθό οι τοποθετήσεις να γίνουν εντός των προθεσμιών που σχετίζονται και με τις διαδικασίες ανάδειξης διευθυντών σχολικών μονάδων.
Σας ενημερώνω σχετικά ότι προωθείται διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου, με την οποία η προθεσμία αποστολής των πινάκων εκλογέων των σχολικών μονάδων από τις Διευθύνσεις προς τις σχολικές μονάδες παρατείνεται από το τις 12/6 έως και τις 16/6/2015.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
Πηγή: esos.gr

1 σχόλιο:

  1. Ενημέρωση για δεύτερα πτυχία από:
    Θέμη Κοτσιφάκη

    Προχωρά η διαπιστωτική για τα δεύτερα πτυχία
    αφού διευκρινίστηκε πως δεν χρειάζεται υπογραφή από το μεταρρύθμισης

    ΑπάντησηΔιαγραφή