Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

ΕΛΜΕ-Θ: Ανακοίνωση

Να αναγνωριστεί άμεσα η εκπαιδευτική προϋπηρεσία της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών

Οι συνάδελφοί μας εκπαιδευτικοί που έζησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας για δύο σχεδόν χρόνια μπορεί να επανήλθανε στις οργανικές τους θέσεις, αλλά αντιμετωπίζουν ακόμη τις συνέπειες της διαθεσιμότητας, οι οποίες θα τους ακολουθούν σε όλο τον εργασιακό τους βίο. 

Ο χρόνος της διαθεσιμότητας ΔΕΝ αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία, με αποτέλεσμα το ωράριο και η μισθολογική τους εξέλιξη να υπολογίζονται χωρίς τη διετία της διαθεσιμότητας. 
Σε όσους συναδέλφους δόθηκε νέο μισθολογικό κλιμάκιο, αναφέρεται ως «μη προσμετρήσιμος χρόνος προϋπηρεσίας: 1 έτος, 10 μήνες, 11 ημέρες», όλο δηλαδή το διάστημα της διαθεσιμότητας. 
Σε όσους μετατάχτηκαν με δεύτερο πτυχίο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο αντίστοιχος χρόνος είναι μικρότερος κατά ένα περίπου έτος. 
Προφανώς η διαθεσιμότητα για δύο σχεδόν χρόνια δεν ήταν αρκετή τιμωρία για ένα μεγάλο τμήμα εκπαιδευτικών και πρέπει οι πρώην διαθέσιμοι να κουβαλούν τις συνέπειές της σε όλο τον εργασιακό τους βίο, εν είδει ισόβιας καταδίκης, αποτελώντας«ειδική κατηγορία εκπαιδευτικών». 

Ο παραλογισμός αυτός, σύμφωνα με τον οποίο εκπαιδευτικοί με ίδιο ΦΕΚ διορισμού έχουν διαφορετική μισθολογική εξέλιξη, διαφορετικό ωράριο διδασκαλίας και διαφορετική σύνταξη πρέπει να σταματήσει άμεσα! Εν όψει μάλιστα και των διαφαινόμενων μισθολογικών «αναπροσαρμογών» που προβλέπει το τρίτο μνημόνιο από 1.1.2016, οι πρώην διαθέσιμοι θα πληρώσουν βαρύτερο τίμημα με περαιτέρω μισθολογική υποβάθμιση. 

Τα ΔΣ όλων των ΕΛΜΕ της Θες/νίκης ομόφωνα απαιτούμε από την κυβέρνηση να αναγνωριστεί πλήρως ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία ο χρόνος της διαθεσιμότητας. Καλούμε δε την ΟΛΜΕ να το προτάξει στα βασικά αιτήματα της. 

Για τα ΔΣ των ΕΛΜΕ-Θ οι πρόεδροι: 
Δάσιου Δέσποινα Α΄ ΕΛΜΕ 
Αζούδης Θόδωρος Β΄ ΕΛΜΕ 
Λαθήρας Γιάννης Γ΄ ΕΛΜΕ 
Ζυμβρακάκη Ελένη Δ΄ ΕΛΜΕ 
Ζαγανίδης Χρήστος Ε΄ ΕΛΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου