Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

ΕΟΔΑΦ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-Προσφυγή για τις παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ - ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ - ΕΝΤΥΠΑ

Η κοινή προσφυγή γίνεται για τις παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων (ιδιαίτερα των Δικαιωμάτων της χάρτας, που αποτελούν κοινό τόπο της σύστασης των διεθνών οργανισμών του ΟΗΕ, της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΕ και άλλων φορέων μεγάλης διεθνούς εμβέλειας που δεσμεύουν τη χώρα βάσει των συμβάσεων που έχει υπογράψει).
ΟΙ παραβιάσεις της προσφυγής, αφορούν τα 3 πρόσφατα νομοθετήματα 2012-13 της κυβέρνησης:
  • Τους δύο (2) νόμους με διατάξεις Ειδικής Αγωγής (4115/13/αρθ. 39) και 4186/13/αρθ. 28)
  • Τον νόμο για τις διαθεσιμότητες. (4172/13/αρθ. 82)
  • Ταυτόχρονα, τις διακρίσεις και αποκλεισμούς εναντίον του Αυτιστικού Φάσματος και της εκπροσώπησής του ως κοινωνική κατηγορία, στη διαδικασία σύστασης αυτών των νομοθετημάτων.
Η προσφυγή, αφορά τις εξής κατηγορίες:
α) Όλους τους Γονείς και τις οικογένειες του ΑΦ, ανεξαρτήτως του αν είναι Εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα, ή αν έχουν παιδιά / μαθητές στα τμήματα που καταργήθηκαν.
β) Όλους τους καθηγητές σε διαθεσιμότητα.
γ) Τους γονείς μαθητών των τμημάτων / ειδικοτήτων που καταργήθηκαν.
δ) Όλους τους Εκπαιδευτικούς και Δημόσιους Λειτουργούς, επειδή η κατοχύρωση της Συνταγματικά θεσμοθετημένης μονιμότητας στο Δημόσιο και η καταδίκη της παραβίασής της, αποτελεί ένα από τα 3 βασικά μέρη της προσφυγής.
-Οι τρεις πρώτες κατηγορίες θιγόμενων, μπορούν να συμμετέχουν άμεσα ως προσφεύγοντες και ζητούντες αποζημίωση. Η τέταρτη κατηγορία, έμμεσα, ως αρωγοί.

Οι διαθεσιμότητες, / απολύσεις και η παραβίαση της Συνταγματικής μονιμότητας στο Δημόσιο, η παραβίαση του Ανθρώπινου Δικαιώματος στην Εκπαίδευση - και των άλλων (συναρτώμενων με αυτά) Δικαιωμάτων που παραβιάζονται, συσσωματώνονται σε μία κοινή προσφυγή με επίκεντρο και αιχμή τα Δικαιώματα παιδιών με αναπηρίες (τα Δικαιώματα στη Ζωή, την Υγεία, την Εκπαίδευση, Ένταξη, Ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες, την αποφυγή των διακρίσεων και αποκλεισμών κλπ)...
 
Δεδομένου ότι τα Δικαιώματα αυτά των παιδιών με αφτισμό αποτελούν το αντικείμενο της μέγιστης ευαισθησίας και προστασίας των διεθνών συμβάσεων και της διεθνούς νομοθεσίας περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες να συμπαρασυρθούν θετικά και τα συσσωματωμένα τμήματα της κοινής υπόθεσης, πετυχαίνοντας την καταδίκη των διαθεσιμοτήτων και απολύσεων ως αντισυνταγματικές.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου