Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015

Education in Crisis - EU Parliament - co-organised by Kostas Chrysogonos

Education in Crisis European Parliament
Conference “Education in Crisis” under the auspices of MEPs Paloma LOPEZ BERMEJO (GUE/NGL)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου