Σάββατο 23 Αυγούστου 2014

OΛΤΕΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Α. ΛΟΒΕΡΔΟ

Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδου με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

"Διεξήχθη γόνιμος, δημιουργικός και εποικοδομητικός διάλογος,"  χωρίς να αναφέρονται απαντήσεις ή δεσμεύσεις εκ μέρους του Υπουργού.


∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων 
κ. Ανδρέα Λοβέρδου 
με αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.


Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδου με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Ο Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ανδρέας Λοβέρδος δέχθηκε στο γραφείο του αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014. Με εντολή του Υπουργού, στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο ∆/ντης του Γραφείου του κ. Τάσος Χρηστάκης και ο Σύμβουλος του Υπουργού για θέματα Β ́/βάθμιας Εκπ/σης κ. ∆ημήτρης Νικηφόρος. 
Το ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Σεραφείμ Κερασιώτη, τον Αντιπρόεδρο κ. ∆ημήτρη Αμπόνη, το Γενικό Γραμματέα κ. Σταμάτη Σταματιάδη και τον Ειδικό Γραμματέα κ. Παναγιώτη Μεγαρίτη
Η συνάντηση διήρκεσε πέραν των δύο ωρών. Παρουσιάστηκε πλήθος σημαντικών προβλημάτων που ταλαιπωρούν την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.), παρακωλύουν τη λειτουργία των σχολείων της, ταλανίζουν τους εκπαιδευτικούς και βασανίζουν τους μαθητές
Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. παρέδωσε στον κ. Υπουργό συνοπτικό Υπόμνημα με τις θέσεις, τις απόψεις και τις προτάσεις της, πάνω στο οποίο διεξήχθη γόνιμος, δημιουργικός και εποικοδομητικός διάλογος.

ΟΛΤΕΕ-340_ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Μαζί με την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και κατόπιν προσκλήσεώς της, στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής – ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.– κ. Γιώργιος Ναούμης, ο οποίος παρουσίασε αυτοτελώς τα αιτήματα της Ένωσης για τα θέματα που αφορούν στην Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. υπέβαλε τα αιτήματα αυτά στον κ. Υπουργό δηλώνοντας την πλήρη στήριξή της, τα περιέλαβε αυτούσια στο Υπόμνημά της και ως δικά της αιτήματα, του ζήτησε να ικανοποιηθούν και να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Νόμου για την Ε.Α.Ε. πριν από την κατάθεσή του για ψήφιση στη Βουλή.


Μετά τα παραπάνω αναμένουμε τις ενέργειες του Υπουργείου στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων της Τ.Ε.Ε., προκειμένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία των σχολείων της. 

Από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου