Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Από από 07-08-2014 έως και 18-08-2014, η προθεσμία για την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στις Διευθύνσεις Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης

Η προθεσμία για τις δηλώσεις προτίμησης είναι από σήμερα μέχρι και 18/8, ενώ οι Διευθύνσεις πρέπει στις 19/8 να στείλουν τα στοιχεία στο ΑΣΕΠ και μαζί το ποιοι και πόσοι από τους διαθέσιμους έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης. 


Έχουν γίνει λάθη (πχ, άνθρωπος που έχει αναλάβει υπηρεσία με την 6 υπάρχει στους πίνακες της 8), ενώ δεν έχουν διαγραφεί εκπαιδευτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Οι διευθύνσεις προς το παρόν, ψάχνουν να δουν ποιοι από όσους είναι στους δύο πίνακες ανήκουν σ' αυτούς, ώστε να τους ειδοποιήσουν τηλεφωνικά να πάνε να κάνουν υπεύθυνη δήλωση προτίμησης. Μετά από 13 μήνες το θρίλερ συνεχίζεται.........


ΘΕΜΑ: «Διαδικασία ολοκλήρωσης κινητικότητας των ανακοινώσεων 8/2013 & 10/2014»

Με την έκδοση, από το Α.Σ.Ε.Π., των Αλφαβητικών Πινάκων Διάθεσης Υπαλλήλων και των Πινάκων Υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις, των ανακοινώσεων 8/2013 και 10/2014 του Υ.Δ.Μ.Η.Δ., παρακαλείστε όπως:
  1. Ενημερώσετε άμεσα και με οποιονδήποτε τρόπο τους εκπαιδευτικούς, που συμπεριλαμβάνονται στους Πίνακες Υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις, όπως υποβάλουν αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν, αυστηρά από 07-08-2014 έως και 18-08-2014, Υπεύθυνη Δήλωση (αρμοδίως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα δηλώνουν με σαφήνεια ότι «αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τις θέσεις που δεν επιθυμούν», προκειμένου να παραμείνει η μία και μοναδική επιλογή μετάταξης/μεταφοράς. Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση απόσυρσης δεν επιδέχεται ανάκλησης.
  2. Παραλάβετε με ευθύνη σας τις ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις απόσυρσης και έως 19-08-2014 να τις αποστείλετε, με συγκεντρωτικό πίνακα, στο Α.Σ.Ε.Π.
  3. Συντάξετε πίνακα με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, παρατάθηκε η διαθεσιμότητά τους, στη συνέχεια υπέβαλλαν αίτηση παραίτησης η οποία έγινε δεκτή, έχει δημοσιευτεί και έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση. Τον ανωτέρω πίνακα παρακαλείστε όπως διαβιβάσετε στο Α.Σ.Ε.Π. έως 19-08-2014 με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας (email: t09pde2n@minedu.gov.gr).

Διαβάστε εδώ το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, προς τις Διευθύνσεις Δ/Βάθμιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου