Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014

EΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤ. ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 8 &10

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 8 & 10 ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2014
Προς:  τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
            τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θέμα: Δημοσίευση από τον ΑΣΕΠ των πινάκων των Ανακοινώσεων 8 & 10 για τους                            εκπαιδευτικούς Δ.Ε. σε διαθεσιμότητα.
Κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας μετά και τη δημοσίευση των πινάκων των ανακοινώσεων 8 και 10 από τον ΑΣΕΠ, από τους 1.625 εκπαιδευτικούς ΔΕ, που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα - απόλυση, φαίνεται να καταλαμβάνουν θέσεις 1.060 στην ανακοίνωση 8/2013 και 358 στην ανακοίνωση 10/2014 (σύνολο 1.418 θέσεις). Δηλαδή, 207 εκπαιδευτικοί -μαζί με τους 85 που έχει διακοπεί η μισθοδοσία τους από τις 22/3/14- δεν καταλαμβάνουν καμία θέση. Από αυτούς που καταλαμβάνουν θέσεις, κάποιοι διατίθενται δύο ή και περισσότερες φορές. Συγκεκριμένα 30 στην 8/2013 και 167 στις 8 και 10 ταυτόχρονα. Συνολικά δηλαδή φτάνουν τους 197.
Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει γνωστό -πριν την έκδοση των επόμενων πινάκων- αν και πόσες από αυτές τις θέσεις θα μπορούν να καταληφθούν από άλλους εκπαιδευτικούς ή θα παραμείνουν κενές. Δηλαδή στις 1.418 θέσεις είναι διοριστέοι 1.221 εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα, ενώ κάποιες από τις 197 θέσεις, μπορεί στην επόμενη επικαιροποίηση των πινάκων να καλυφθούν από τους επόμενους ή να παραμείνουν κενές (π.χ. δεύτερα πτυχία). Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία λοιπόν, ενδέχεται να προκύψουν από 207 έως 404 απολύσεις.
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν αφαιρεθεί από τους πίνακες εκπαιδευτικοί που έχουν βγει σε σύνταξη, ενώ δεν αναφέρεται αναλυτικά η μοριοδότηση και δεν είναι γνωστό αν θα υπάρξει δυνατότητα ενστάσεων. Επιπλέον, οι θέσεις που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι περισσότερες από τους καθηγητές σε διαθεσιμότητα, αλλά λόγω των λανθασμένων υπολογισμών των ειδικοτήτων, υπάρχει αναντιστοιχία στους διαθέσιμους καθηγητές και στις προς πλήρωση θέσεις, ενώ δεν έχουν προκηρυχτεί ποτέ οι διοικητικές θέσεις που έχουν νομοθετηθεί και κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν έκαναν αίτηση σε καμιά προκήρυξη.
Επειδή είναι απαραίτητη η προκήρυξη θέσεων για όσους εκπαιδευτικούς παραμείνουν χωρίς να καταλαμβάνουν θέσεις μετά την ολοκλήρωση του «ξεκαθαρίσματος» των πινάκων 8 & 10, ερωτάσθε, κύριοι Υπουργοί:
1. Με ποιον τρόπο προτίθεστε να λύσετε το ζήτημα της εγγραφής ορισμένων εκπαιδευτικών και στους δύο πίνακες του ΑΣΕΠ;
2. Προτίθεστε να προκηρύξετε νέες θέσεις για όσους δεν συμπεριλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες, προκειμένου να μην απολυθεί κανένας εκπαιδευτικός που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα;
Η ερωτώσα Βουλευτής
Σταυρούλα Ξουλίδου

H ερώτηση ....εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου