Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤHKAN AΠO TO AΣΕΠ OΙ ΠΙNAKEΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 8 & 10

ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΤΟΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΟΣΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΩΣΤΕ  ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Από τους 1625 εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα - απόλυση, φαίνεται να καταλαμβάνουν θέσεις 1060 στην ανακοίνωση 8/2013 και 358 στην ανακοίνωση 10/2014 (σύνολο 1418 θέσεις). Προκύπτουν δηλαδή  κατ' αρχάς, 207 εκπαιδευτικοί (μαζί με τους 85) χωρίς να καταλαμβάνουν θέση.
Εσείς μιλάτε για κέρδη           και ζημιές κι εμείς μιλάμε         γι ανθρώπινες ζωές
Από αυτούς που καταλαμβάνουν θέσεις, κάποιοι διατίθενται δύο ή και περισσότερες φορές, 30 στην 8/2013 και 167 στις 8 & 10 ταυτόχρονα (σύνολο 197). Δεν μπορεί να γίνει γνωστό -πριν την έκδοση των επόμενων πινάκων- αν και πόσες από αυτές τις θέσεις θα μπορούν να καταληφθούν από άλλους συναδέλφους ή θα παραμείνουν κενές. Δηλαδή στις 1418 θέσεις είναι διοριστέοι 1221 συνάδελφοι, ενώ κάποιες από τις 197 θέσεις, μπορεί στην επόμενη επικαιροποίηση των πινάκων να καλυφθούν από τους επόμενους ή να παραμείνουν κενές (π.χ. δεύτερα πτυχία).

Ενδέχεται λοιπόν να προκύψουν από 207 έως 404 απολύσεις. 
Είναι απαραίτητη η προκήρυξη θέσεων για όσους εκπαιδευτικούς παραμείνουν χωρίς να καταλαμβάνουν θέσεις μετά την ολοκλήρωση  του ¨ξεκαθαρίσματος¨ των πινάκων 8 & 10.

Να σημειωθεί ότι δεν έχουν αφαιρεθεί από  τους πίνακες συνάδελφοι που έχουν βγει σε σύνταξη, ενώ δεν αναφέρεται αναλυτικά η μοριοδότηση (δεν υπάρχει διαφάνεια) και δεν είναι γνωστό αν θα υπάρξει δυνατότητα ενστάσεων!!!!! ....Πάλι αλλαλούμ!!!


ΤΟ ΥΠΑΙΘ  ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Σε επικοινωνία που έγινε με την Κα Στάγκα  από το ΑΣΕΠ, αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει -τις επόμενες ημέρες- ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, που θα ορίζει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες, οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται δύο ή και περισσότερες φορές εντός μιας ή και στις δύο Ανακοινώσεις (8/2013 και 10/2014) θα κληθούν, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τις θέσεις που δεν επιθυμούν.


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 8/2013 (ΦΕΚ 3318 Β΄) και 10/2014 (ΦΕΚ 479 Β΄)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανακοινώσεις 8/2013 και 10/2014) το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι, μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων θεραπείας και ενστάσεων αντιστοίχως και της εξέτασης αυτών από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης, προέβη στην υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών και στην κατάρτιση των αλφαβητικών πινάκων διάθεσης και πινάκων υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις.
Οι εν λόγω πίνακες διαβιβάσθηκαν στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
Οι οριστικοί πίνακες διάθεσης και κατάταξης θα καταρτιστούν μετά τις κατ΄ αρμοδιότητα ενέργειες του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης.
Ειδικότερα και σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται δύο ή και περισσότερες φορές εντός μιας ή και στις δύο Ανακοινώσεις (8/2013 και 10/2014) θα κληθούν, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τις θέσεις που δεν επιθυμούν. Ακολούθως, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν στο Α.Σ.Ε.Π. τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να τεθούν υπόψη του αρμόδιου Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης των Ανακοινώσεων 8/2013 και 10/2014.

- Αλφαβητικοί Πίνακες Διάθεσης Υπαλλήλων (8/2013 και 10/2014)
- Πίνακες Υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις   (8/2013 και 10/2014)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου