Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.:ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΚΑΛΕΙ σύσσωμη την οικογένεια των Εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματική  Εκπαίδευσης  να  συμμετάσχει στην  Πανελλαδική Κινητοποίηση των Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013, στις 12:00 το μεσημέρι στον Άγνωστο Στρατιώτη

∆ιαθεσιμότητα Ομηρίας και Εμπαιγμού 

Αθρόες είναι οι δηλώσεις των Κυβερνώντων για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στις δομές της Κατάρτισης και ∆ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας (∆ημόσια Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.), καθώς και σε άλλα Υπουργεία (Υγείας, κλπ). Από του βήματος της Βουλής, ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας διαβεβαίωνε τους βουλευτές και το λαό ότι κανένας δεν περισσεύει (βλ και ∆.Τ. ΥΠΑΙΘ στις 25-8-2013). 
Υπουργός, Υφυπουργοί και βουλευτές διαμηνύουν δημόσια σε κάθε ευκαιρία, ότι οι 925 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και οι 325 θέσεις διοικητικών, που προσδιορίσθηκαν και προβλέφθηκαν από το Ν. 4186/2013, προορίζονται για τους σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς.
Επανειλημμένες οι συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των σε ∆ιαθεσιμότητα Εκπαιδευτικών με κάθε είδους «αρμοδίους», βουλευτές, Υπουργούς και «συμβούλους», για την τελική διευθέτηση του θέματος. Όλοι διαβεβαιώνουν ότι το θέμα θα τελειώσει άμεσα...
Άρχισαν μάλιστα να γίνονται και ... «υπολογισμοί» ! Σε πρόσφατη συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, έγινε λόγος και για ...νούμερα: 2.122 σε διαθεσιμότητα – 24 που εξαιρέθηκαν (επιπλέον των αρχικών) – 100 που δικαιο ύνται εξαίρεσης αλλά δεν υπογράφει ακόμη ο Υπουργός = 1.998 υπολειπόμενοι σε διαθεσιμότητα – (925 + 325) στις ∆ομές της ∆ια Βίου Μάθησης = 748 τελικώς υπολειπόμενοι, (κυρίως Νοσηλευτές, κλπ κλάδων Υγείας),που θα απορροφηθούν στο Υπουργείο Υγείας... 
Ωστόσο, μέχρι σήμερα, ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ (Νόμο, Υπουργική Απόφαση, Προκήρυξη, κλπ) δεν προκύπτουν οι παραπάνω «λογαριασμοί», ούτε και οι δημοσίως προφορικά και γραπτά διατυπωμένες «προθέσεις» της Κυβέρνησης.........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου