Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Επιστρέφονται στους υπαλλήλους των νοσοκομείων τα χρήματα που παρακρατήθηκαν στην περίοδο της διαθεσιμότητας

"Επιστροφή των παρακρατηθέντων αποδοχών" της διαθεσιμότητας, σε όλα τα νοσοκομεία, με σχετικό έγγραφο του Αν. υπουργού Υγείας Παύλου ΠολάκηΕπιστρέφονται -βάσει του Νόμου 4472/2017 (άρθρο 153 παρ.5)*- σε όλους τους υπαλλήλους του υπουργείου υγείας που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από νοσοκομεία, το σύνολο των παρακρατηθέντων αποδοχών, για το χρονικό διάστημα από την αρχή της διαθεσιμότητάς τους μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξής τους.


Ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου -εδώ και δυόμισι μήνες- απαξιεί ακόμα και να συναντήσει τους υπαλλήλους του δικού του Υπουργείου (τους εκπαιδευτικούς που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα το διάστημα 2013-15) για να συζητήσει το αντίστοιχο αίτημά τους!!


* Το άρθρο 153 παρ.5 του ν. 4472 /2017 αναφέρει: Αν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.

1 σχόλιο: