Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε το τελικό σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση του Πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία


Σχέδιο νόμου "ρυθμίσεις άμεσων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου