Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

Πράξη αυτοδίκαιης Απόλυσης

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ   ΠΡΑΞΗ  ΑΠΟΛΥΣΗΣ   κ.   ΚΩΝ.  ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙO
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                      Αθήνα 3/2/2015 
      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΣΗ

------------------------
ΤΜΗMΑ:  ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΛΑΟΥ                                                                Προς:  Τον κ. Κων/νο  Αρβανιτόπουλο 
Δ/νση :  Στους δρόμους 19 μήνες –                                                                          Τέως Υπουργό Παιδείας  
              Τ.Κ. 22/7/13
Πληροφορίες:  Λαϊκή ετυμηγορία
Τηλ/νο:  22.7.2013-25.1.2015ΘΕΜΑ: Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης Απόλυσης

Έχοντας υπόψη:

  1. Την από 25/1/2015 απόφαση του κυρίαρχου Ελληνικού λαού με θέμα «Στείλτε τους στα σπίτια τους»
  2. Τον "Υπαλληλικό Κώδικα", Νόμος υπ.αριθμ.3528/9_2_2007 – Περί επίορκων υπαλλήλων. 
  3. Το νόμο υπ’ αριθ. 4172/2013: (Α’ 167) (Άρθ. 82) περί διαθεσιμότητας. 
  4. Το νόμο υπ’ αριθ. 4186/2013
  5. Τη 162306/∆2/30-10-2013 Διαπιστωτική Πράξη Διαθεσιμότητας.
  6. Την απόφαση του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (Αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274) ΦΕΚ Β 1992/14.08.2013: Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους.

    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

    Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη απόλυση του επί συμβάσει υπαλλήλου του Ελληνικού λαού, Κων/νου Αρβανιτόπουλου κατηγορίας ΠΕ Υπουργών, από 25/1/2015 λόγω της καταπάτησης του όρκου του, περί υπηρέτησης των συμφερόντων του ελληνικού λαού και τη συμμετοχή του στις διαθεσιμότητες – απολύσεις εκπαιδευτικών, τη διάλυση του δημόσιου σχολείου και ιδιαίτερα της ΤΕΕ, αλλά και την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης και περίληψη αυτής να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 


                                                                                                                                    ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.       Ενδιαφερόμενο
2.       Τοπικό και Διεθνή Τύπο  
3.       ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ  και τοπικές ΕΛΜΕ
4.       Ελληνικό Κοινοβούλιο
5.       Υπουργούς Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και Υ.Δ.Μ.Η.Δ          
6.       ΑρχείοΚατεβάστε το έγγραφο σε PDF.......εδώ         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου