Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Δεύτερη ευκαιρία στην κινητικότητα των "αδιάθετων" Δημοτικών Αστυνομικών

Προκήρυξη για 81 θέσεις πρώην Δημοτικών αστυνομικών  σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μέσω του προγράμματος κινητικότητας


Δεύτερη ευκαιρία θα έχει ένας αριθμός Δημοτικών Αστυνομικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και δεν απορροφήθηκαν στους 5 φορείς του προγράμματος κινητικότητας του Ν.4172 και της ανακοίνωσης 5/2013 του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες , αύριο Παρασκευή 19/09/2014, αναμένεται να δημοσιευθεί συμπληρωματική προκήρυξη για 81 θέσεις σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις . 

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί όμως η προκήρυξη θα αφορά ουσιαστικά τους αδιάθετους υπαλλήλους (περίπου 220-240) , δηλαδή υπαλλήλους που δεν τοποθετήθηκαν στους οριστικούς πίνακες σε κάποια από τις προσφερόμενες θέσεις.

Στη νέα αυτή προκήρυξη θα υπάρχει ειδικό κριτήριο μοριοδότησης για υπαλλήλους που έχουν 15 χρόνια προϋπηρεσίας και άνω σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 2459/16-9-2014 , που θα τους πριμοδοτεί με εξτρά μόρια και ανώτατο όριο τα 30 Εκτός όμως από αυτή την πριμοδότηση που θα ευνοεί τους υπαλλήλους με μεγάλη προϋπηρεσία, πρόκειται να εφαρμοστεί και η ειδική διάταξη της κινητικότητας που αποκλείει υπαλλήλους που συμμετείχαν στην κινητικότητα της ανακοίνωσης 5/2013 του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με αυτή «υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αί­τηση - Υπεύθυνη Δήλωση μετάταξης / μεταφοράς τους σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ­βέρνησης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, με τη χρονική σειρά κατά την οποία κα­ταρτίζονται και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια εκάστης Ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλ­ληλος παραιτείται των δικαιωμάτων που απορρέουν από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή του δικαιώματος μετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων.»”

Έτσι , ακόμα και να γίνουν αιτήσεις από υπαλλήλους που βρίσκονται στον πίνακα διοριστέων της ανακοίνωσης 5/2013 , αυτές θα ακυρωθούν καθώς σύμφωνα με πληροφορίες την ίδια μέρα ή και λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα πρόκειται να ανακοινωθούν και τα οριστικά αποτελέσματα αυτής , και θα διοριστούν κατά προτεραιότητα στις θέσεις που καταλαμβάνουν βάσει των οριστικών πινάκων.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε μερικούς - αλλά όχι όλους - να τοποθετηθούν σε νέες θέσεις και να μην οδηγηθούν στην οριστική έξοδο από το Δημόσιο.
Πηγή: Δημόσιος Τύπος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου