Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Καθορισμός "διαδικασίας" για την πληρωμή αποζημίωσης απόλυσης

ΦΕΚ 2525/Β/2014, απόφαση :"Αριθμ. 2/49954/0026"

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 2525/Β/2014 με την απόφαση "Αριθμ. 2/49954/0026" (Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.) που καθορίζει τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή 1 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114). (που όριζε τις αποζημιώσεις γι αυτούς που από το καθεστώς διαθεσιμότητας, απολύονται). Αυτό που ψηφίστηκε στις 30/3/14

Αυτό που είναι πολύ καινούριο σε αυτό, είναι το: "Εάν οι αποδοχές που καταβλήθηκαν κατά το χρόνο της θέσεως σε διαθεσιμότητα συγκρινόμενες με τη δικαιούμενη αποζημίωση υπερβαίνουν αυτή, η διαφορά δεν αναζητείται από τους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείσα." 
Δηλαδή θα πατσίσουν με τις αποδοχές κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, αλλά "δεν θα μας πάρουν και το βόδι"........ μήπως πρέπει να τους πούμε και ευχαριστώ;;;!!!!

Διαβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου