Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Δημοσιεύτηκαν από το ΑΣΕΠ οι νέοι πίνακες διάθεσης των ανακοινώσεων 8/13 & 10/14

3 ημέρες προθεσμία για τη δήλωση προτίμησης, βάση εγγράφου του ΥΠΑΙΘ προς τις Διευθ. Δ/βάθμιας

Δείτε εδώ το έγγραφο


Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014                                                                                                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 8/2013 (ΦΕΚ 3318 Β΄) και 10/2014 (ΦΕΚ 479 Β΄)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανακοινώσεις 8/2013 και 10/2014) το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης, ύστερα από την εξέταση των δηλώσεων απόσυρσης συμμετοχής εκπαιδευτικών και την υλοποίηση των σχετικών μεταβολών εκδίδει νέους αλφαβητικούς πίνακες διάθεσης και νέους πίνακες υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις.
Οι εν λόγω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
Οι οριστικοί πίνακες διάθεσης και κατάταξης θα καταρτιστούν μετά τις κατ΄ αρμοδιότητα ενέργειες του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης.
Ειδικότερα και σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται δύο ή και περισσότερες φορές πρόκειται να κληθούν, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τη μια εκ των δύο Ανακοινώσεων (8/2013 και 10/2014) ή από τη μια εκ των δύο ή περισσοτέρων κατηγοριών εντός της Ανακοίνωσης 8/2013, προκειμένου το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο να εκδόσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης των Ανακοινώσεων 8/2013 και 10/2014.

(Ανακοινώσεις 8/2013 και 10/2014)

- Νέοι Αλφαβητικοί Πίνακες Διάθεσης Υπαλλήλων 

- Νέοι Πίνακες Υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις


Από τους πίνακες αυτούς προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/2013 
ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ
172
Στα ΙΕΚ
172

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ
154
Στα ΙΕΚ
142
Στους ΟΤΑ
12

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ
703
Στα ΙΕΚ
586
Στους ΟΤΑ
117

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
1029

Κατ/νες
θέσεις
Χαμένες θέσεις
Στα ΙΕΚ
900
25
Στους ΟΤΑ
129
21
Σύνολα
1029
46


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/2014 
ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ
2
Στα ΙΕΚ
2

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ
139
Στα ΙΕΚ
2
Στο Υγείας Νοσ/κη
116
Στο Υγείας 
Μαι/κη
15
Στο Εργασίας - Κοιν. Ασφαλ.
6

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ
189
Στα ΙΕΚ
65
Στο Υγείας
29
Β' πτυχία
95

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
330

Κατ/νες
θέσεις
Χαμενες θεσεις
Στα ΙΕΚ
69
1
Στο Υγείας
160
40
Στο Εργασίας - Κοιν. Ασφαλ.
6
14
Β' πτυχία
95
16
Σύνολα
330
71


Διπλές θέσεις στην 8/10 5
Διπλές θέσεις στην 8/13 & τη 10/14                 71
Σύνολο διπλών θέσεων                    
76

Χαμένες  θέσεις στην 6/13 59
Χαμένες  θέσεις στην 8/10                                 46
Χαμένες  θέσεις στη 10/14  71
Σύνολο χαμένων  θέσεων                 
176

Σύνολο εκπ/κων σε Διαθεσ/τα-Απόλυση                    
(με τα επίσημα παλαιότερα  στοιχεία)
 1625 
Σύν. κατ/νων θέσεων 8/13 & 10/14   -1359
Σύνολο ελλείμματος θέσεων            
  266

Αν δεν καταληφθούν και οι 76 διπλές θέσεις με την προσεχή δήλωση και δεν διατεθούν ξανά οι χαμένες θέσεις, το σύνολο των απολύσεων μπορεί να ανέλθει σε 342.

1 σχόλιο:

 1. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται (176 κενές+76 διπλές) =252 διαθέσιμοι χωρίς θέση + 91 χωρίς αίτηση =343 άνθρωποι χωρίς θέση αυτή τη στιγμή. Ή μάλλον πιο σωστά 251 γιατί οι διαθέσιμοι ήταν κατά 1 λιγότεροι από τις θέσεις (1709 θέσεις για 1708 διαθέσιμοι -με τα τελευταία επίσημα στοιχεία-) + 91= 342. Όμως επειδή τα άτομα σε διαθεσιμότητα είναι λιγότερα από τα τα τελευταία επίσημα στοιχεία, λόγω των πρόσφατων συνταξιοδοτήσεων (ίσως 16) οι διαθέσιμοι χωρίς θέση είναι από 251-235, ενώ όλοι οι εκπαιδευτικοί χωρίς θέση, είναι 342-326 !!!!

  Αν πραγματοποιηθεί η ανακατανομή και διάθεση των κενών θέσεων στους υπόλοιπους διαθέσιμους, όπως υποσχέθηκαν, θα τοποθετηθούν όλοι οι διαθέσιμοι και θα περισσέψουν περίπου ~ 17 θέσεις, τις οποίες όμως για να τις καταλάβουν κάποιοι που δεν έχουν κάνει αίτηση χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση ενώ για να καλυφθούν όλοι, χρειάζεται προσφορά (προκήρυξη) περίπου άλλων 74 θέσεων για να μην απολυθεί κανείς εκπαιδευτικός.
  Επί πλέον, για να τοποθετηθούν όλοι (και όσοι φεύγουν από το ΥΠΑΙΘ) στις εκπαιδευτικές δομές του ΥΠΑΙΘ απαιτείται προκήρυξη άλλων περίπου 300-311 θέσεων.

  Όμως το να αναλωνόμαστε με την διαρκή επεξεργασία των στοιχείων δεν λύνει κανένα πρόβλημα!!
  Ο μόνος δρόμος, είναι ο δρόμος του ενωμένου και ανυποχώρητου αγώνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή