Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016

Να εφαρμοστεί ο νόμος του κράτους, ο οποίος προέκυψε μετά από πολιτική απόφαση της κυβέρνησης


Επειδή τα μηνύματα που παίρνουμε από παράγοντες της Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και από κάποιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αναγνώριση της "πραγματικής" υπηρεσίας της διαθεσιμότητας -για τα επόμενα δύο χρόνια- είναι αντιφατικά, προχωρήσαμε (όπως αποφασίσαμε στην πρόσφατη συνεδρίασή μας) στην σύνταξη του παρακάτω υπομνήματος με το οποίο καλούμε την κυβέρνηση δια των αρμόδιων υπουργών της, να προβεί άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για την εφαρμογή του ν. 4369/2016.


Αύριο Τρίτη 15/3 θα το θέσουμε στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και θα το υποβάλουμε στους αρμόδιους Υπουργούς.Διεκδικούμε την πλήρη «αποκατάσταση των αδικιών» της διαθεσιμότητας                                       Αθήνα 15/03/2016 

ΠΡΟΣ 
Τον Υπουργό Παιδείας 
κ. Ν. Φίλη 
Τον Αν. Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης 
κ. Χ. Βερναρδάκη 

     Με την ψήφιση του άρθρου 39 του νόμου 4369/2016 ο οποίος δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ A 33 – 27.02.2016, οι πρώην εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα θεωρήσαμε ότι η κυβέρνηση προχώρησε ένα ακόμα βήμα στην αποκατάσταση των “αδικιών της διαθεσιμότητας”. Θεωρήσαμε, όπως άλλωστε μας διαβεβαίωσε και δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός κ. Βερναρδάκης κατά την συνάντηση που είχαμε μαζί του (αντιπροσωπεία ΟΛΜΕ και Συντονιστικής Επιτροπής) στις 21/1/16, ότι μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, θα ακολουθήσει η άμεση κατάταξη των συναδέλφων σε κλιμάκια, συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος της διαθεσιμότητας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας.


      Όμως τα μηνύματα που παίρνουμε από παράγοντες της Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και από κάποιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αναγνώριση της υπηρεσίας αυτής, για τα επόμενα δύο χρόνια (έως 1/1/18), είναι αντιφατικά και μάλλον αποθαρρυντικά, παρά τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας στον τύπο (Ν. Φίλης: «Κάποιοι ξεχνούν να ενημερώσουν»).
 • Καλούμε την κυβέρνηση δια των αρμόδιων υπουργών της, να προβεί άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε η αναγνώριση του χρόνου της διαθεσιμότητας ως πραγματικής υπηρεσίας να μην είναι εικονική (για τα επόμενα δυο χρόνια) και να ληφθεί άμεσα υπόψη για την μισθολογική και βαθμολογική μας εξέλιξη όπως διατείνεται ότι κάνει με την ψήφιση του άρθρου 39 του ν. 4369/2016.
 • Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς να προβούν στην άμεση υπηρεσιακή και μισθολογική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τον Ν.4172/13 και δεν υπέβαλλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου ΔΜΗΔ για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης. 
 • Αναμένουμε να ορίσετε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πολιτικής σας απόφασης για την αποκατάσταση των “αδικιών της διαθεσιμότητας”που υλοποιείται με την εφαρμογή του ν. 4369/2016.
     Για τα παραπάνω θέματα ζητάμε να οριστεί άμεσα, συνάντηση με αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής (πρώην) Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα.


Συντονιστική Επιτροπή (πρώην) Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαθεσιμότητα

1 σχόλιο:

 1. Από την Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας στάλθηκε προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η παρακάτω ενημέρωση:

  Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. Τμήμα Β
  Sent: Thursday, March 17, 2016 10:19 AM
  Subject: Ενημέρωση σχετικά με προσμέτρηση χρόνου διαθεσιμότητας

  EΠΕΙΓΟΝ!!!
  Με αφορμή ερωτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την εφαρμογή του αρθρ.39 του Ν.4369/2016(ΦΕΚ33/τΑ/27-02-2016), το οποίο αφορά την προσμέτρηση, ως χρόνου πραγματικής προϋπηρεσίας, του χρόνου διαθεσιμότητας των υπαλλήλων οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), σας γνωρίζουμε τα εξής:
  Η Υπηρεσία μας με το αριθμ.40461/Ε2/08-03-2016/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφό της απέστειλε προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ερωτήματα για την κατάταξη των εν λόγω εκπαιδευτικών η απάντηση των οποίων εκκρεμεί.
  Σε κάθε περίπτωση, με βάση τις απαντήσεις στα τεθέντα ερωτήματα, η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα είναι ενιαία για το σύνολο των Διευθύνσεων Δευτ/θμιας και Πρωτ/θμιας εκπαίδευσης.

  Τμήμα Β’ / Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή