Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Το "Μπαλάκι" στο Γ.Λ.Κ.


Αφήνει ανοιχτό το θέμα της άμεσης μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης μας, παρά τις δεσμεύσεις του, ο κ. Βερναρδάκης;


Αναρτήθηκε στη Διαύγεια ή Εγκύκλιος για την εφαρμογή του νόμου (Ν.4369/2016) "ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ " από το Yπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία παραπέμπεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η γνωμοδότηση σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη, συνεπεία της αναγνώρισης του χρόνου της διαθεσιμότητας!

Συγκεκριμένα αναφέρει τα παρακάτω:

10. Αναγνώριση  του   χρόνου  της διαθεσιμότητας  ως  πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας
       για   τη   μισθολογική     και   βαθμολογική    εξέλιξη,   άρθρο  39  του ν. 4369/2016 

   Στις διατάξεις του άρ.39 του ν. 4369/2016 προβλέπονται τα εξής: «Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη».  
    
   Βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, σε όσους υπαλλήλους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4369/2016, αλλά και σε όσους υπαλλήλους έχουν τεθεί για οποιοδήποτε λόγο σε διαθεσιμότητα και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του ν. 4369/2016 (27/2/2016), οπότε και θα καταταχθούν την 1 η/1/2016 βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, θα συνυπολογιστεί ο χρόνος της διαθεσιμότητας που επήλθε για οποιοδήποτε λόγο, δεδομένου ότι βάσει των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν αναφέρεται στις αποκλειστικά παρατιθέμενες περιπτώσεις α΄ έως ζ΄, οι οποίες δεν υπολογίζονται για την κατάταξη των υπαλλήλων.

   Όσον αφορά στα θέματα μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης, συνεπεία της αναγνώρισης του χρόνου της διαθεσιμότητας και για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4369/2016, αρμόδιο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
   
   Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. 

   Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό- Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Χριστόφορος Βερναρδάκης

Διαβάστε εδώ την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν.4369/2016)

1 σχόλιο:

 1. Εικονική η μισθολογική "αποκατάσταση" των πρώην εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα;

  Συμπληρώθηκε ένας μήνας από την ψήφιση και τη δημοσίευση του νόμου 4369/16 (ΦΕΚ A 33 - 27.02.2016) και κανείς κυβερνητικός παράγοντας δεν απαντά γιατί δεν εφαρμόζεται το άρθρο 39, για τους εκπαιδευτικούς που επέστρεψαν από τη διαθεσιμότητα.

  Παρότι ο Υπουργός Παιδείας, κύριος Φίλης, πριν στεγνώσει καλά - καλά το μελάνι του Φύλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης, έσπευσε με άρθρο του στην «Αυγή» την 1.3.16, να κατακεραυνώσει ορισμένα μέσα ενημέρωσης και ορισμένες συνδικαλιστικές εκπροσωπήσεις που «σιωπούν για την πλήρη απόδοση των δικαιωμάτων στους εκπαιδευτικούς ………. με αφορμή τη νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά υπηρεσιακά και μισθολογικά τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα.», ο ίδιος “ξεχνά” να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για ποιο λόγο, ένα μήνα μετά, δεν εφαρμόζει το νόμο!

  Ένα μήνα μετά, λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προχωρήσει ούτε στην μισθολογική αποκατάσταση των πρώην εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα, εντάσσοντάς τους (όπως όλους τους άλλους υπαλλήλους) στο νέο μισθολόγιο με συνυπολογισμό του χρόνου που αναγνωρίζεται βάσει του νόμου που τους αποκαθιστά, ούτε στην μισθολογική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, ούτε καν στην υπηρεσιακή αποκατάσταση τους, χαρακτηρίζοντας ως εκπαιδευτική την υπηρεσία που ο νόμος 4369/16 αναγνωρίζει ως πραγματική. Το τελευταίο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, βλ. απάντηση της 21.3.16 του αν. Υπουργού Χ. Βερναρδάκη σε αντίστοιχη ερώτηση του βουλευτή Β. οικονόμου στη Βουλή)

  Κάποιοι λοιπόν ξεχνάν ή απαξιούν να ενημερώσουν τους «πρώην διαθέσιμους» εκπαιδευτικούς που σε υπόμνημα τους, έθεσαν τα παραπάνω θέματα ζητώντας συνάντηση με τον κύριο Φίλη καθώς και με τον κύριο Βερναρδάκη, που είναι οι αρμόδιοι υπουργοί.

  Ο κ. Φίλης που έσπευσε αρχικά να θριαμβολογήσει γράφοντας: «Μια ακόμα αδικία σε βάρος των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα, που συντελέστηκε από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αποκατέστησε το Υπουργείο Παιδείας, καταθέτοντας νομοθετική ρύθμιση που επαναφέρει τα μισθολογικά και τα υπηρεσιακά δικαιώματα τους», στη συνέχεια όμως …. «ποιεί την νήσσα» για το αν και πότε θα τους αποκαταστήσει!

  Ο κ. Βερναρδάκης ο οποίος στην συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της ΟΛΜΕ και μελών Συντονιστικής Επιτροπής των πρώην εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα στις 21/1/16, είχε διαβεβαιώσει και δεσμευτεί, ότι μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, θα ακολουθήσει η άμεση κατάταξη των εκπαιδευτικών αυτών σε κλιμάκια, συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος της διαθεσιμότητας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας (και ότι δεν υπάρχει λόγος να αναφέρεται στο νόμο ρητά η αναδρομικότητα εφαρμογής), τώρα πετά το «μπαλάκι» στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για το αν και πότε θα εφαρμοστεί αυτό που νομοθέτησε!!

  Οι εκπαιδευτικοί φυσικά δεν ξεχνούν τους Σαμαροβενιζέλους, Μητσοτάκη και Αρβανιτόπουλο που εφάρμοσαν τις πολιτικές των διαθεσιμοτήτων/απολύσεων και του ακρωτηριασμού της Τ. Ε. Εκπαίδευσης και αναγνωρίζουν τη συνέπεια της κυβέρνησης στην επαναφορά των εκπαιδευτικών/μαθητών στα σχολεία και την επανίδρυση των τομέων και ειδικοτήτων. Δεν είναι όμως δυνατόν –μετά την τόση ταλαιπωρία τους- να εμπαίζονται ως προς την επαναφορά των μισθολογικών και των υπηρεσιακών δικαιωμάτων τους.

  Καλούνται λοιπόν οι παραπάνω “αρμόδιοι” Υπουργοί να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς γιατί τίθεται εν αμφιβόλω η εφαρμογή του νόμου, που επιτάσσει την υπηρεσιακή και μισθολογική τους αποκατάσταση.
  Καλούνται επιπλέον να ενεργήσουν άμεσα για την εφαρμογή του νόμου αυτού και να μην αφήνεται στην κρίση του κάθε διοικητικού υπαλλήλου να αμφισβητεί τη δυνατότητα ή μη, της άμεσης εφαρμογής του.

  Αναστασία Γιαννοπούλου

  ΑπάντησηΔιαγραφή