Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

ΚΚΕ: Επικαιροποιημένη τροπολογία για τις διαθεσιμότητες

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε επικαιροποιημένη τροπολογία για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και την διασφάλιση του δικαιώματος στην μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και απειλούνται με απόλυση. 


Κοινοβουλευτική Ομάδα

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου “Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας”

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα η επικαιροποιημένη τροπολογία αναφέρει:

  1. Συστήνονται χίλιες εξακόσες είκοσι (1.620) οργανικές θέσεις μόνιμες δημοσίου δικαίου, σε δημόσια ΙΕΚ, ΣΕΚ (εκπαιδευτικές) και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διοικητικές) για τους εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 ή έχει διακοπεί η μισθοδοσία τους. Οι θέσεις αυτές είναι αντιστοίχων ειδικοτήτων, με αυτές τις οποίες διαθέτουν και τα Δημόσια ΙΕΚ και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και βρίσκονται στις έδρες των υπηρεσιών, που υπηρετούσαν στις 21-7-2013.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί μετατάσσονται στις θέσεις αυτές και σε κλάδους της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατείχαν.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ του  ΚΚΕ για τις διαθεσιμότητες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου