Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Θα υπάρξει νέα Ανακοίνωση για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις Ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από το ΥΔΜΗΔ, επειδή είχαν εκπνεύσει οι σχετικές προθεσμίες;;;

Επείγον έγγραφο του ΥΔΜΗΔ
Επείγον έγγραφο για τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα από το Μεταρρύθμισης

Το αργότερο μέχρι αύριο, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, θα πρέπει όλοι οι φορείς του δημοσίου να στείλουν στοιχεία για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με έγγραφο του γ.γ. του υπουργείου Θ. Λιβάνιο, με την ένδειξη «Εξαιρετικά Επείγον».


Σύμφωνα με το έγγραφο, ο λόγος για την αποστολή των στοιχείων αποτελεί το γεγονός, ότι το υπουργείο έχει γίνει αποδέκτης εγγράφων από υπηρεσίες «σχετικά με υπαλλήλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα και δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εκδοθείσες Ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επειδή οι τιθέμενες εκ του νόμου προθεσμίες είχαν εκπνεύσει».

Ως εκ τούτου ζητείται απ΄ όλους τους φορείς να στείλουν στοιχεία για τους υπαλλήλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα και για λόγους που δεν ανάγονται σε δική τους υπαιτιότητα (πχ αναπλήρωση εξαιρούμενου από τη διαθεσιμότητα, θέση σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών μετά από έλεγχο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., επαναφορά στην Υπηρεσία με ανάκληση πράξεων λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω πλάνης για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στη συνέχεια θέσης σε διαθεσιμότητα αυτών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν υποψηφίους για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας και υποψήφιοι που καθ΄ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς πίνακες διορισθέντων σε δήμους, διορίσθηκαν και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά τη δημοσίευση του ν.4257/2014) δεν είχαν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε καμία από τις εκδοθείσες έως σήμερα Ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Όπως σημειώνεται το ως άνω αρχείο θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικού ή Προσωπικού για την ακρίβεια των στοιχείων του.

Πηγή: fpress.gr


Δεύτερη ευκαιρία εξόδου από τη διαθεσιμότητα για τους δημοσίους υπαλλήλους 

Παράθυρο ώστε να δοθεί δυνατότητα να συμμετέχουν στο καθεστώς κινητικότητας και να μην απολυθούν όσοι διαθέσιμοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπόρεσαν για συγκεκριμένους λόγους μη δικής τους υπαιτιότητας να υποβάλουν σχετική αίτηση εντός των προβλεπομένων προθεσμιών δίνει επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Με αυτήν καλούνται οι φορείς του Δημοσίου άμεσα - μέχρι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου - να δηλώσουν τα στοιχεία «σχετικά με υπαλλήλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα και δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εκδοθείσες Ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επειδή οι τιθέμενες εκ του νόμου προθεσμίες είχαν εκπνεύσει».

Μεταξύ των λόγων, για τους οποίους ενδέχεται οι υπάλληλοι να πρόλαβαν τις προθεσμίες αναφέρονται ενδεικτικά «αναπλήρωση εξαιρούμενου από τη διαθεσιμότητα, θέση σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών μετά από έλεγχο του Σ. Ε. Ε. Δ. Δ., επαναφορά στην Υπηρεσία με ανάκληση πράξεων λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω πλάνης για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στη συνέχεια θέσης σε διαθεσιμότητα αυτών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν υποψηφίους για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας και υποψήφιοι που καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς πίνακες διορισθέντων σε Δήμους, διορίστηκαν και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά τη δημοσίευση του ν. 4257/2014».


Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο τα στοιχεία για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους θα πρέπει να αποσταλούν από κάθε Υπουργείο συγκεντρωτικά συμπεριλαμβανομένων και των Ν. Π. Δ. Δ. που εποπτεύουν, ώστε στη συνέχεια να ληφθούν οι αποφάσεις για την τύχη τους.


Πηγή: tanea.gr

Παράθυρο για έξοδο υπαλλήλων από την διαθεσιμότητα δίνει εγκύκλιος

Παράθυρο για έξοδο υπαλλήλων από την διαθεσιμότητα δίνει εγκύκλιος «Παράθυρο» ώστε να δοθεί δυνατότητα να συμμετέχουν σε κινητικότητα και να μην απολυθούν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα δεν μπόρεσαν για συγκεκριμένους λόγους μη δικής τους υπαιτιότητας να υποβάλουν σχετική αίτηση εντός των προβλεπομένων προθεσμιών δίνει με επείγουσα εγκύκλιο του, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


Με την εγκύκλιο του ΥΔΜΗΔ καλούνται οι φορείς του Δημοσίου άμεσα - μέχρι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου - να δηλώσουν τα στοιχεία «σχετικά με υπαλλήλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα και δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εκδοθείσες Ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επειδή οι τιθέμενες εκ του νόμου προθεσμίες είχαν εκπνεύσει». Μεταξύ των λόγων, για τους οποίους ενδέχεται οι υπάλληλοι να πρόλαβαν τις προθεσμίες αναφέρονται ενδεικτικά «αναπλήρωση εξαιρούμενου από τη διαθεσιμότητα, θέση σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών μετά από έλεγχο του Σ. Ε. Ε. Δ. Δ., επαναφορά στην Υπηρεσία με ανάκληση πράξεων λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω πλάνης για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στη συνέχεια θέσης σε διαθεσιμότητα αυτών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν υποψηφίους για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας και υποψήφιοι που καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς πίνακες διορισθέντων σε Δήμους, διορίστηκαν και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά τη δημοσίευση του ν. 4257/2014». Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο τα στοιχεία για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους θα πρέπει να αποσταλούν από κάθε Υπουργείο συγκεντρωτικά συμπεριλαμβανομένων και των Ν. Π. Δ. Δ. που εποπτεύουν, ώστε στη συνέχεια να ληφθούν οι αποφάσεις για την τύχη τους.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου